Onze maatschappelijke rol

Voor APG gaat pensioen over mensen, over leven en over samen leven. Wij willen verschil maken zodat wij, onze ouders én onze kinderen een goed inkomen hebben voor nu, straks en later.

Een perspectief op meer dan inkomen alleen

De inrichting van ons pensioenstelsel vraagt niet alleen om een duurzaam perspectief op werk en inkomen voor het Nederland van nu en straks. Het is veel breder: het vraagt ook om een duurzaam perspectief op de mens, het klimaat en de aarde. Denk aan het terugdringen van armoede en honger, aan veilige arbeidsomstandigheden en schoon water. Aan eerlijke beloning, gelijke kansen voor iedereen en toegang tot onderwijs voor iedereen. Deze ambitie vinden we terug in de (zeventien) Sustainable Development Goals oftewel SDG’s, van de Verenigde Naties. Deze wereldwijd breed gedragen doelen onderschrijven ook wij van harte. Ze vormen een belangrijke leidraad in ons denken en doen.

 

APG in de maatschappij

We voelen ons binnen APG niet alleen verantwoordelijk voor een goed inkomen voor nu, straks en later. We willen ook een stimulerende bijdrage leveren aan de wereld waarin deelnemers dat pensioen opbouwen en genieten.

 

Concreet doen we dat op uiteenlopende manieren. We hechten eraan om met onze kennis bij te dragen aan het maatschappelijk debat over ons toekomstige pensioenstelsel. Waarbij het draait om aspecten als collectiviteit en solidariteit. Er gaat de komende decennia enorm veel veranderen: mensen worden ouder, we gaan anders werken en later met pensioen, banen veranderen door digitalisering. De klimaatproblematiek vraagt om sneller en slimmer te verduurzamen. Deze en andere maatschappelijke trends hebben verstrekkende gevolgen voor hoe wij onze pensioenvoorziening organiseren. Daarover gaan wij graag in dialoog en debat, met alle mogelijke belanghebbenden.   

 

Vanuit APG dragen we onze kennis graag uit, bijvoorbeeld op congressen, in de media en in overlegorganen. Door de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek dragen we bij aan verdere kennisontwikkeling op gebied van pensioenen.

 

Ondersteunen van maatschappelijke projecten

Ook steunen we nadrukkelijk projecten die ons na aan het hart liggen. Zo helpen we jongeren in de voorbereiding op hun toekomst op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn we bijvoorbeeld het initiatief JINC (Jongeren INCorporated) gestart. JINC zorgt dat leerlingen uit wijken met veel sociaaleconomische achterstand meer inzicht krijgen in de arbeidsmarkt én in hun eigen talenten. Dit doen we door hen onder te dompelen in de praktijk. Zo maken ze tijdens ‘Taaltrips’ en ‘Bliksemstages’ kennis met allerlei beroepen en sectoren. Door onze trainingen leren ze veel over plannen, solliciteren en ondernemen. En ze kunnen hun sociale vaardigheden trainen.  

APG verbindt zich aan

Lees meer over onze organisatie

Bekijk alles