Asset Management

APG is een van ’s werelds grootste pensioenbeleggers. Het vermogen dat we voor onze fondsen en hun bij elkaar opgeteld 4,7 miljoen deelnemers beheren, was eind 2019 ruim 538 miljard euro waard. En daar zijn we best trots op. Om dit vermogen zo verantwoord mogelijk te beheren, werken we vanuit de ambitie om een goed en duurzaam beleggingsrendement voor onze klanten te realiseren, op een verantwoorde manier. Zodat we altijd kunnen zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen. Voor huidige en toekomstige generaties.

 

Grote slagkracht door omvang en wereldwijde aanwezigheid

We beleggen niet passief in allerlei indices maar voeren voor onze fondsen een actief beleggingsbeleid. Door het aan ons toevertrouwde vermogen op deze manier te beheren, en door de enorme omvang van dat vermogen, hebben wij veel slagkracht om écht werk te maken van duurzaam beleggen. Om echt impact te hebben. Wij kunnen als een van ‘s werelds grootste pensioenbeleggers meer eisen stellen en waar nodig duurzaamheidscriteria afdwingen. Dat doen we dan ook.  

Binnen ons bedrijfsonderdeel Asset Management werken ruim 700 hoogopgeleide, zeer ervaren beleggingsprofessionals. Voor iedere mogelijke beleggingscategorie hebben we een groep hoogopgeleide specialisten. Daardoor hebben we de expertise om circa 75% procent van ons vermogen intern te beheren. Hierdoor kunnen we werken tegen lage kosten.

 

We zitten over de hele wereld, met APG-kantoren in Amsterdam, Heerlen, Brussel, New York en Hong Kong, plus satellietlocaties in Beijing en Shanghai. Door deze wereldwijde spreiding kunnen pensioenfondsen en hun deelnemers profiteren van onze uitgebreide lokale beleggingskennis. En van onze toegang tot goede beleggers, gespecialiseerde beleggingsmogelijkheden en mandaten bij externe vermogensbeheerders. Daar komt bij dat we door onze omvang gunstige voorwaarden kunnen realiseren. Deze voordelen geven we door aan onze fondsen en hun deelnemers, wat bijdraagt aan een stabiel lange termijn rendement en lage kosten.

  

Lees meer nieuws en verhalen over lange termijn beleggen

Strategie & beleid

Collectie in Lange termijn beleggen

Verantwoord beleggen

Collectie in Duurzaamheid, Lange termijn beleggen

Private beleggingen

Collectie in Lange termijn beleggen

Financiële markten

Collectie in Lange termijn beleggen

Beleggen in Nederland

Collectie in Lange termijn beleggen

Obligaties

Collectie in Lange termijn beleggen

Beursgenoteerd

Collectie in Lange termijn beleggen