"We willen een duurzaam domino-effect in de luchtvaart creëren"

Gepubliceerd op: 10 februari 2020

Luchtvaartmaatschappijen moeten hun netto CO2-uitstoot in 2050 hebben teruggebracht tot nul. Die harde eis stelt een groep van 122 grote institutionele beleggers, waaronder APG, aan de sector. Met een gezamenlijk beheerd vermogen van 6,4 biljoen euro verwachten de beleggers een vuist te kunnen maken om dit doel te realiseren. Welke bijdrage gaat APG namens de pensioenfondsklanten ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG, hieraan leveren? We vragen het aan Lucian Peppelenbos, Team Manager GRIG en HansWerner Hitge, senior portfoliomanager Developed Markets Equities.

 

Waarom doen beleggers deze oproep?

Lucian: “Deze afspraak om samen de luchtvaarsector te stimuleren tot verduurzaming is onderdeel van een groter samenwerkingsverband:  Climate Action 100+. Dat zijn ruim 400 beleggers wereldwijd die de grootste uitstoters van CO2 aanspreken op hun klimaatambities. Daartussen zitten ook luchtvaartmaatschappijen. Het momentum is naar ons idee daar om onze aandacht op deze sector te richten. Zo heeft de luchtvaartsector in het Verenigd Koninkrijk zichzelf onlangs ten doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2050 naar 0 te brengen. Dat is in lijn met onze eigen doelstelling.”

Waarom zou de sector zich daar druk over maken? In het klimaatakkoord van Parijs blijft de luchtvaart buiten schot.Lucian: “Dat betekent niet dat de sector geen doelstelling heeft om zich op te richten. Brancheorganisatie IATA heeft de ambitie uitgesproken om de CO2-uitstoot in 2050 te halveren ten opzichte van 2005. Een goede stap, maar wij denken dat de lat nog een stuk hoger kan.”


Hoe gaat de sector die doelstellingen realiseren?
HansWerner: “Er is nog veel winst te behalen met een betere efficiency: door bijvoorbeeld de capaciteit van een vliegtuig optimaal te benutten. Verder kunnen technische ontwikkelingen een belangrijke bijdrage leveren. De techniek om biologische kerosine (ongeveer 80 procent CO2-reductie, red.) te maken bestaat nu al. Ze is alleen nog vrij duur.”

En elektrisch vliegen?

HansWerner: “Dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Kleinschalig zie je her en der wel wat elektrische vliegtuigen. Maar om een toestel van 140 ton elektrisch van de grond te krijgen is nog een stap te ver. We moeten in dat opzicht realistisch zijn: volledig zonder CO2-uitstoot vliegen is echt nog verre toekomstmuziek.”

Hoe is nul uitstoot in 2050 dan mogelijk?
Lucian: “Het gaat om de netto-uitstoot. Een deel van de uitstoot zal gecompenseerd moeten worden door bijvoorbeeld het planten van nieuwe bomen. Het streven van de sector moet wel zijn om dit compensatiedeel zo klein mogelijk te maken.”

Hoe gaan jullie de sector stimuleren om te verduurzamen?
HansWerner: “De sector begint steeds meer in te zien dat verduurzaming in veel gevallen ook kostenbesparing betekent. Zuinigere motoren hebben bijvoorbeeld een aanzienlijke invloed op het kerosineverbruik.” Lucian: “Natuurlijk zullen we waar nodig ook het gesprek met bedrijven aangaan; zelfstandig, maar ook samen met andere beleggers. Vorig jaar is er een tool voor de sector op de markt verschenen waarmee we duurzame prestaties van luchtvaartmaatschappijen goed met elkaar kunnen vergelijken. Dat is voor ons een handig middel om het gesprek aan te gaan met luchtvaartmaatschappijen over bijvoorbeeld achterblijvend klimaatbeleid.”
Lucian: “We hopen met het laten zien van goede voorbeelden een domino-effect te creëren. Wat is duidelijk geworden na het op de markt komen van deze tool is dat er grote onderlinge verschillen zijn: er is dus nog veel ruimte voor verbetering.”