“Wat ons betreft tellen niet de labels, maar wat je bereikt”

Gepubliceerd op: 24 september 2021

Het beleggingsbeleid van ABP ligt onder een steeds groter vergrootglas. Met verschillende actiegroepen als voornaamste ‘waakhonden’. Hoe ga je daar als pensioenfonds en uitvoerder mee om? En welk effect heeft het op je beleid? Diane Griffioen, hoofd beleggingen bij ABP en Claudia Kruse, hoofd duurzaam beleggen bij APG, spreken erover in PensioenPro. “Ik vind dat we behoorlijk ambitieus zijn.”

 

Jaarlijks stelt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) een lijst samen van duurzaamste pensioenfondsen. ABP prijkt daarin bovenaan. Het lijkt in schril contrast te staan met de kritiek op het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid van het fonds en haar uitvoerder. Actiegroepen verwijten het ABP onder meer in te hebben gestemd met het – volgens hen te weinig ambitieuze – klimaatbeleid van Shell.

 

Signalen die serieus worden genomen. En zelfs bijdragen aan de keuze van ABP om het beleid nu al te herijken. In het interview met het pensioenvakblad zegt Griffioen daarover: “In 2020 hebben we ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid herijkt, met de blik op de lange termijn. Een visie voor 2050, ambities voor 2030 en kortetermijndoelen voor 2025. Die doelen halen we, maar tegelijkertijd zien we dat de negatieve klimaatontwikkelingen sneller gaan dan we dachten. Het is de vraag of Net Zero in 2050 wel voldoende is. We moeten harder, en niet alleen wij, maar alle betrokken partijen: bedrijven, beleggers, politiek. We willen koploper op dit terrein zijn. Dus we gaan nieuwe doelen formuleren.”

 

20 procent in SDI’s

Onderdeel van het huidige – nog niet herijkte – beleid is de ambitie om 15 miljard euro te investeren in de energietransitie. De vraag rijst: is dat ambitieus genoeg? “€15 miljard was het doel van twee jaar geleden. Daar kijken we nu ook naar. Ik vind dat we behoorlijk ambitieus zijn. Die €15 miljard is niet het enige. We willen in 2025 20% van ons vermogen hebben belegd in SDI’s.”

 

Drempel van geloofwaardigheid

Het gesprek met de twee topvrouwen voert verder, over hun visie op engagement. Diane: “Met uitzondering van de tabaksindustrie en kernwapens sluiten wij geen sectoren uit. We zijn kritisch op bedrijven die we selecteren en we willen dat ze hun beloften ook waarmaken. Maar we hanteren wel een ondergrens; een drempel van geloofwaardigheid.” Maar het interview gaat ook over de ratjetoe aan duurzaamheidswetten, -regels en -labels. Kruse: “Die veelheid hoort bij de fase waarin we nu verkeren. Wat ons betreft tellen niet de labels, maar wat je bereikt.”

 

Lees het hele interview op PensioenPro. Let op: je moet geabonneerd zijn om het te kunnen lezen.