Stockholm Exergi's baanbrekende oplossing voor koolstofafvang krijgt EU-steun

Gepubliceerd op: 22 november 2021

Stockholm Exergi's Bio-Energy Carbon Capture and Storage (BECCS) project is een van de slechts zeven grootschalige projecten in Europa die dit jaar subsidie krijgen van het EU Innovatiefonds. Het project is verkozen vanwege zijn mogelijkheden om de energiesector te verduurzamen en klimaatverandering te beperken. APG heeft namens pensioenfondsklant ABP een belang van 20,5% in Stockholm Exergi.

 

De subsidie van het EU Innovatiefonds zal Stockholm Exergi helpen bij de financiering en bouw van een grootschalige Bio-Energy Carbon Capture and Storage (BECCS) fabriek. Het bedrijf heeft de haalbaarheid voor grootschalige toepassing van deze technologie al getest in een proefinstallatie. Stockholm Exergi verwacht in 2025 een BECCS-installatie op ‘industriele schaal’ in gebruik te kunnen nemen. Die zal worden aangesloten op een bestaande bio- energie warmtekrachtcentrale in Stockholm.

 

Voorsprong op sectorgenoten

De Europese Commissie prijst het BECCS-concept om zijn energie-efficiëntie. Dit is deels te danken aan het vermogen om de warme die vrijkomt bij het afvangproces terug te winnen en te gebruiken voor stadsverwarming. Carlo Maddalena, Senior Portfolio Manager Infrastructuur bij APG zegt: “Wij voorzien dat Stockholm Exergi een centrale rol zal spelen in de energietransitie en een positieve bijdrage kan leveren aan de broodnodige innovatie in de energiesector. De subsidie van het EU Innovatiefonds is een bewijs van de kwaliteit van het bedrijf en zijn management, waardoor Stockholm Exergi een voorsprong heeft op zijn Europese sectorgenoten.”

Exergi’s BECCS-fabriek draagt bij aan de ambitie van Stockholm om ’s werelds eerste ‘klimaatpositieve’ hoofdstad te worden. De installatie zal naar verwachting jaarlijks 800.000 ton CO2 kunnen afvangen. Dat is ongeveer evenveel als de jaarlijkse uitstoot door al het verkeer in Stockholm. De afgevangen CO2 zal permanent worden opgeslagen in geologische lagen onder de zeebodem of uitgeputte olie- en gasvelden in de Noordzee. De EU-richtlijnen bevatten zeer strenge milieu- en veiligheidsregels voor het aanwijzen van locaties voor CO2-opslag. Als dit eerste project succesvol blijkt, is Stockholm Exergi van plan om nog meer BECCS-fabrieken te bouwen in de nabijheid van haar andere bio-energie warmtekrachtcentrales en afvalverbrandingsinstallaties.

 

Belangrijk voor de energietransitie

Voor het behalen van de Parijse klimaatdoelen is het niet genoeg om alleen de CO2-uitstoot terug te dringen door over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. Het afvangen en opslaan van CO2 uit biogrondstoffen speelt een rol in 73 van de 78 scenario’s van het VN-Klimaatpanel (IPCC) om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °. Stockholm Exergi verwacht dat BECCS, eenmaal opgeschaald, in belangrijke mate zal bijdragen aan de energietransitie, het beperken van de opwarming van de aarde en het behalen van de Parijse klimaatdoelstellingen.

Het EU Innovatiefonds behoort tot de grootste financieringsprogramma’s ter wereld voor het ondersteunen van nieuwe CO2-besparende technologie. Tot 2030 zal via het fonds circa € 20 miljard worden verstrekt aan projecten die besparende oplossingen naar de markt willen brengen en zo bijdragen aan een klimaatneutrale Europese economie. In de eerste ronde hebben 311 projecten een aanvraag ingediend. Voor de eerste ronde is € 1,1 miljard toegewezen. De zeven verkozen projecten zullen dit bedrag delen.

In juni 2021 nam een door APG geleid consortium een 50% belang in Stockholm Exergi, dat werd overgenomen van het Finse energiebedrijf Fortum Oyj. Het bedrijf is de grootste leverancier van stadsverwarming in Zweden en loopt binnen de sector voorop als het om duurzaamheid gaat. Exergi heeft de ambitie om uiterlijk in 2025 een ‘klimaatpositief’ bedrijf te zijn.