Op de Kameragenda

Gepubliceerd op: 18 juli 2022

 

  • Zomerreces Tweede Kamer: 8 juli tot 5 september 2022
  • Plenaire behandeling Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WPS): 6, 7 en 8 september
  • Wetgevingsoverleg Wet Toekomst Pensioenen: 12 september
  • Plenaire behandeling Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds): 1, 2, 3 november
  • Herfstreces Tweede Kamer: 21 oktober tot 31 oktober 2022
  • Commissiedebat Pensioenonderwerpen: 2 november 2022
  • Kerstreces Tweede Kamer: 23 december 2022 tot 16 januari 2023