Op de Kameragenda

Gepubliceerd op: 5 december 2022

Op de Kameragenda

 

  • Wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen: 5 december
  • Technische briefing Commissie Parameters: 6 december
  • Rondetafelgesprek Werken na pensioen: 12 december
  • Kerstreces: 23 december 2022 tot en met 16 januari 2023
  • Plenaire behandeling Wet pensioenverdeling bij scheiding (WPS): 17, 18 en 19 januari
  • Commissiedebat Pensioenonderwerpen: 19 januari
  • Plenaire behandeling Wet eigen strategie pensioenfonds – WESP: 31 januari, 1 en 2 februari
  • Commissiedebat IBO Vermogensverdeling: 8 februari
  • Provinciale Statenverkiezingen: 15 maart
  • Eerste Kamerverkiezing: 30 mei