‘Net Zero’-framework helpt APG klimaatambities klanten te realiseren

Gepubliceerd op: 10 maart 2021

Samen met 32 andere grote beleggers heeft APG het ‘Net Zero Investment Frameworkgepubliceerd. Dit raamwerk biedt beleggers praktische handvatten voor het aanpakken van klimaatverandering en het realiseren van een CO2-neutrale economie in 2050.

 

Met het Net Zero Investment Framework (NZIF) kunnen beleggers hun portefeuilles in lijn brengen met de klimaatdoelstellingen van Parijs. Dat wil zeggen dat de portefeuille bijdraagt aan het doel om de wereldwijde netto-uitstoot van broeikasgassen in 2050 tot nul terug te brengen. Het raamwerk is ontwikkeld door ruim 110 grote beleggers op initiatief van de Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC). APG is medevoorzitter van dit initiatief.    

 

Commitment aan de Parijse klimaatdoelen

‘APG wil samen met haar pensioenfondsklanten bijdragen aan de doelstelling van het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graad’, zegt Joost Slabbekoorn, Senior Responsible Investment & Governance Specialist bij APG Asset Management. ‘ABP, onze grootste klant, heeft zich uitgesproken voor een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050. Dit raamwerk helpt ons om die toezeggingen na te komen.’

In het NZIF staan principes en minimumvereisten voor CO2-doelstellingen in beleggingsportefeuilles en voor het investeren in klimaatoplossingen, zoals hernieuwbare energie, klimaatneutrale gebouwen en technologie voor efficiënte energie. Daarnaast bevat het framework minimumvereisten voor beleggers om de bedrijven in hun portefeuille ertoe te bewegen in lijn met het Akkoord van Parijs te werk te gaan. Ook wordt aangegeven welke tools en methodes daarvoor het beste kunnen worden gebruikt. Dit wordt gedaan voor de algehele beleggingsstrategie, en op het niveau van de beleggingscategorieën aandelen, bedrijfsobligaties, staatsobligaties en vastgoed.

 

Doelstellingen van onze klanten

APG en haar klanten hebben al klimaatdoelstellingen voor 2025, zoals beleggen in hernieuwbare energie (ABP: € 15 miljard) en het verminderen van de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille (-40%). Door het NZIF kunnen we die doelstellingen combineren in een samenhangend raamwerk dat vergelijkbaar is voor de gehele beleggingssector.

Het is de bedoeling dat beleggers het raamwerk gaan gebruiken volgens het principe ‘pas toe of leg uit’.