Na Shell legt ook BP zich vast op klimaatstrategie

Gepubliceerd op: 1 februari 2019

Lucian Peppelenbos APG: ‘Dit is een signaal aan andere bedrijven

 

APG heeft namens ABP samen met andere grote beleggers een klimaatresolutie ingediend bij olie- en gasconcern BP. ‘Hiermee geven we ook een signaal aan andere bedrijven’, aldus Lucian Peppelenbos, lid van het team voor verantwoord beleggen bij APG.

 

Eind vorig jaar scherpte Shell het klimaatbeleid aan onder invloed van grote aandeelhouders. Nu wordt ook bij olie- en gasconcern BP de druk opgevoerd. Climate Action 100+ (een samenwerkingsverband van grote beleggers, waarbij zowel APG als pensioenfonds ABP is aangesloten) heeft een klimaatresolutie ingediend bij BP, die op de aandeelhoudersvergadering in stemming zal worden gebracht. De resolutie stelt drie eisen aan BP: een strategie die consistent is met het Akkoord van Parijs, het formuleren van klimaatambities en -doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn, en een jaarlijkse rapportage daarover. De topbestuurders van het Britse olie- en gasbedrijf steunen de resolutie. Een doorbraak, stelt Lucian Peppelenbos, senior responsible investment & governance specialist bij APG, dat de pensioengelden belegt voor onder meer ABP, bpfBOUW en SPW en zich namens hen achter de resolutie schaarde. 

 

De resolutie is ingediend door Climate Action 100+. Wat is de missie van die organisatie?  

‘Climate Action 100+ bestaat uit ruim driehonderd grote aandeelhouders die samen meer dan 32 biljoen dollar vertegenwoordigen. Dat is ongeveer een derde van al het geld dat wereldwijd voor en door partijen als pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen wordt belegd. APG is lid van de kerngroep van Climate Action 100+. Door mondiaal samen te werken kunnen we meer invloed uitoefenen op het klimaatbeleid van bedrijven. Daarbij richten we ons op 161 bedrijven die met elkaar tachtig procent van de wereldwijde CO2-uitstoot vertegenwoordigen. Dat deden we eerder bij Shell, dat doen we nu bij BP door het indienen van een resolutie.’

 

Bij Shell was sprake van een gezamenlijke verklaring met de aandeelhouders. Waarom is bij BP gekozen voor een resolutie?

‘We voeren al jarenlang een dialoog met BP over het Klimaatakkoord van Parijs. Tot nu toe liet het bedrijf zich in de strategie nauwelijks leiden door de klimaatdoelen van Parijs. BP heeft net een nieuwe Chairman en die ziet nadrukkelijk wél het belang van een klimaatbeleid waarin BP haar toekomst als bedrijf schetst in de energietransitie. De nieuwe Chairman geeft zelf de voorkeur aan een resolutie boven een gezamenlijke verklaring, vanwege het bindende karakter ervan. Wellicht geeft dat de BP-top in eigen huis extra mandaat voor een strategie die aantoonbaar bijdraagt aan het Parijs-akkoord. Dát commitment is de grootste winst die we met de resolutie boeken.’

 

Shell gaat vanaf 2020 concrete klimaatdoelen stellen en de beloning daaraan koppelen. In hoeverre verschilt de BP-resolutie daarvan?

‘De resolutie gaat minder ver dan het Shell-akkoord. Shell gaat concrete klimaatdoelen formuleren voor de korte, middellange én lange termijn. Daarbij gaat het zowel om de CO2-uitstoot van de onderneming zelf, als om de broeikasgasemissies door het gebruik van haar producten door derden. De beloning van de Shell-top wordt deels afhankelijk van het halen van die doelen. In de BP-resolutie gaat het om het formuleren van klimaatambíties voor de lange termijn in combinatie met meetbare targets voor de eigen CO2-uitstoot als bedrijf op kortere termijn. Voor de broeikasgasemissies door het gebruik van de producten vraagt de resolutie in eerste instantie aan BP om deze emissies te gaan meten. Ook vraagt de resolutie om de beloning te linken aan het klimaatbeleid.’

 

Gaat dat wel ver genoeg? Er ligt ook een resolutie van activistisch aandeelhouderscollectief Follow This, die aan BP dezelfde eisen stelt als aan Shell.  

‘De BP-resolutie van Follow This eist bindende targets op de lange-termijn, tot aan 2050. In onze ogen is het niet mogelijk om doelen zo lang vooruit te plannen. Immers, niemand kan de toekomst voorspellen. We zien als langetermijnbeleggers liever een geleidelijke transitie, dan een overambitieus en risicovol klimaatbeleid. BP heeft nieuwe topbestuurders benoemd, die van goede wil zijn. Op basis van deze resolutie gaan we met hen de komende jaren verder in dialoog om een toonaangevend klimaatbeleid bij BP te bewerkstelligen.’

 

Kunnen we de komende tijd nog meer resoluties verwachten?

‘Deze resolutie is ook een signaal naar andere bedrijven. We gaan dit klimaatbeleid ook van hen vragen: ambities formuleren voor de lange termijn, vertaald naar concrete en meetbare doelen voor de korte termijn, met een koppeling naar het beloningsbeleid en een structurele rapportage over de voortgang. Daar gaan wij dan weer de dialoog over aan. Bij veel bedrijven loopt de huidige strategie tot 2020. In de nieuwe strategieën móet klimaat een belangrijker rol gaan spelen. Niet alleen bij olie- en gasbedrijven, maar ook bij bedrijven in andere sectoren, zoals mijnbouw, chemie of voeding.’