Mark Boerekamp, COO APG, vertrekt als lid van de raad van bestuur APG

Gepubliceerd op: 8 februari 2017

APG maakt vandaag bekend dat Mark Boerekamp, Chief Operating Officer (COO), vertrekt als lid van de raad van bestuur van APG Groep (APG).

 

Grote veranderprojecten op het gebied van Communicatie, Pensioenadministratie en ICT naderen hun afronding, waarmee een nieuwe fase aanbreekt binnen APG. Mark Boerekamp heeft besloten dit moment aan te grijpen om zich te oriënteren op een volgende stap in zijn carrière met de nadrukkelijke focus op digitale transformatie processen, technologische ontwikkelingen en andere innovaties, al dan niet in combinatie met ondernemerschap.

 

Er zijn mede door Mark Boerekamp de laatste jaren aansprekende resultaten behaald, waarmee het fundament is gelegd voor een verlaging van de uitvoeringskosten per deelnemer, een ‘agile’ manier van werken, technologische vernieuwingen en andere innovaties zoals de Brightlands Smart Services Campus. Dit is een unieke samenwerking tussen APG, de Provincie Limburg en de Universiteit Maastricht. Mark zal APG de komende periode blijven ondersteunen op het gebied van innovatie en de verdere ontwikkeling van de Brightlands Smart Service Campus. APG zal Mark voordragen als haar vertegenwoordiger in de raad van commissarissen van deze Campus.

 

De taken van Mark Boerekamp in de raad van bestuur zullen ad interim worden waargenomen door Gerard van Olphen. De raad van bestuur en de raad van commissarissen respecteren het besluit van Mark Boerekamp en zijn hem erkentelijk voor zijn grote inzet in de achterliggende jaren en de resultaten die onder zijn leiding zijn behaald.

 

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur van APG: “We hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet om de organisatie nog deelnemergerichter te maken. Marks kennis op het terrein van innovatie en technologie hebben tot een efficiëntere uitvoering en effectievere deelnemercommunicatie geleid. Wij danken hem voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren.”

 

Bart Le Blanc, voorzitter raad van commissarissen van APG: “Sinds 2012 heeft Mark op bezielende en succesvolle wijze leiding gegeven aan het proces van vernieuwing in de operaties van APG’s pensioenfondsklanten. Wij zijn erg blij met zijn voortdurende betrokkenheid bij de Brightlands Smart Services Campus en wensen hem veel succes bij zijn volgende carrièrestap.”