Investering APG zorgt voor versterking Afsluitdijk

Gepubliceerd op: 21 maart 2018

Rijkswaterstaat gunt de versterking van de Afsluitdijk definitief aan consortium Levvel, waar onder andere APG in participeert. Dit heeft de dienst afgelopen vrijdag bekendgemaakt. De opdracht kent een waarde van €550 miljoen en behelst ontwerp, bouw, financiering en 25 jaar onderhoud van de ruim 85 jaar oude waterkering.

 

Van Oord trekt binnen het consortium op met vermogensbeheerder Aberdeen Standard Investments en APG. Gezamenlijk hebben deze bedrijven een aandeel van 46%. BAM en pensioenuitvoerder PGGM hebben eveneens een aandeel van 46%. Adviesbureau Rebel participeert voor 8% in het project.
 
Jan-Willem Ruisbroek, Head of Global Infrastructure Investment Strategy: “APG investeert graag in Nederlandse infrastructuur, indien aan onze hoge eisen op het gebied van rendement, risico, kosten en duurzaamheid wordt voldaan. Van deze investering in het versterken van de Afsluitdijk profiteren alle Nederlanders. Bovendien kwalificeert deze belegging zich als een Sustainable Development Investment (SDI). Daarbij is ook het rendement voor onze pensioenfondsdeelnemers aantrekkelijk.”
 
De werkzaamheden aan de Afsluitdijk starten in het najaar van 2018 en zullen in 2023 zijn afgerond. Nadat de dijk is opgeknapt, kan hij een storm weerstaan die eens in de tienduizend jaar voorkomt. Ook wordt de afvoercapaciteit vergroot: de spuisluizen worden uitgebreid en er worden pompen ingebouwd.
 
Lees hier meer over het project.