“Investeren in hypotheken blijft interessant”

Gepubliceerd op: 6 maart 2023

APG investeert namens zijn pensioenfondsklanten ABP, bpfBOUW en SPW in hypotheekleningen van MUNT Hypotheken. Wat verwacht de pensioenbelegger van de hypotheekmarkt op de langere termijn? En hoe kan deze investering bijdragen aan de verduurzaming van Nederlandse woningen? We vragen het Kay Mennens, Senior Portfoliomanager Credits bij APG.

Met de investering in de onafhankelijke hypotheekaanbieder MUNT Hypotheken is zo’n 1,75 miljard euro gemoeid. Negen van de tien grootste pensioenfondsen van Nederland beleggen nu in MUNT Hypotheken. Dit doen zij via het platform van DMFCO, dat dient als onafhankelijke vermogensbeheerder van Nederlandse hypotheken. 

De huizenmarkt lijkt in Nederland wat af te koelen. Vormt de hypotheekmarkt nog wel een aantrekkelijke investering?
“Het rendement blijft nog wel zodanig op peil dat een investering als deze interessant genoeg is voor investeerders. Wel wordt verwacht dat de komende jaren minder hypotheken worden afgesloten. Dat komt met name omdat veel huizenbezitters afgelopen jaar hun hypotheek hebben overgesloten. De reden daarvoor was dat ze toen nog hun lening voor een lage rente voor langere tijd konden vastzetten. Daarnaast kunnen mensen tegenwoordig de rente en voorwaarden van hun huidige hypotheek meenemen wanneer ze verhuizen. Die groep zal ook niet snel een nieuwe hypotheek afsluiten. Deze ontwikkelingen zorgen wel voor wat druk op het rendement, want de concurrentie wordt groter. De hoeveelheid investeerders en de hoeveelheid beschikbaar geld blijven immers gelijk, maar het aantal hypotheken neemt af. De afgelopen jaren zagen we dat er voor investeerders wel een ondergrens bestaat voor wat betreft het rendement. Als het rendement te slecht wordt, haken bepaalde investeerders al dan niet tijdelijk af, waarna het rendement weer zal aantrekken. Ik denk dan ook dat de vooruitzichten nog steeds positief zijn, en we over een langere periode een aantrekkelijk rendement kunnen behalen. Ons doel is om 0,75 tot 1 procent meer te verdienen dan de risicovrije rente.”


De directeur van DMFCO kijkt ernaar uit om “de ervaringen van APG en zijn pensioenfondsklanten op het gebied van ESG te gebruiken om ons hypotheekbedrijf verder door te ontwikkelen.” Wat zijn enkele voorbeelden van deze ervaringen waarmee DMFCO aan de slag kan?
“Toen we in 2018 investeerden in Vista Hypotheken waren we de eerste grote investeerder op dat platform, waardoor we daar een stevige vinger in de pap hadden. We hebben toen gezegd dat de hypotheken van Vista een duurzaam karakter moesten krijgen. Zij zijn vijf jaar geleden daarom begonnen met een zogeheten ‘groenkorting’. Dat wil zeggen dat je korting krijgt op je hypotheekrente als de woning een energielabel A heeft, of wanneer je het energielabel na aankoop verbetert naar A. Dat is daarna door meerdere hypotheekverstrekkers overgenomen. Tegelijkertijd is de aandacht veel meer komen te liggen op het helpen van klanten om hun woning te verduurzamen. Dat kan met behulp van financiering, maar wat je veel vaker ziet is dat het probleem ligt bij het feit dat de consument onbekend en onervaren is met dit onderwerp. Wat dan helpt is het verstrekken van informatie en ervoor zorgen dat de klant in contact komt met een aannemer. Die kan dan duidelijk maken wat het verduurzamen van een woning kost en wat het oplevert.


Een ander leerpunt is dat de periode rond de aankoop van een huis niet het uitgelezen moment is om het met de koper te hebben over verduurzaming. Vaak heeft de klant dan al genoeg aan z’n hoofd en komt informatie over verbouwingen ten behoeve van duurzaamheid en de financiering daarvan op een ongeschikt moment. In plaats daarvan kijken we naar de mogelijkheid om contact met de klant te blijven houden ná het afsluiten van de hypotheek. Dat doen we om de klant zoveel mogelijk te helpen en mogelijke drempels weg te nemen, zodat hij daadwerkelijk zijn woning gaat verduurzamen. Een hypotheekproduct geeft de mogelijkheid om op een heel directe manier met de consument te praten over verduurzaming. Daarin hebben hypotheken wel een unieke rol, want bij andere beleggingen heb je meer te maken met bedrijven.”

De kredietverliezen op hypotheken over de afgelopen jaren zijn heel laag geweest

Het is anno 2023 voor veel Nederlanders, zeker voor starters, lastig om een hypotheek te krijgen. Dit komt onder meer doordat de voorwaarden, zoals het meebrengen van eigen geld, een stuk strenger zijn dan voorheen. Kan APG daarin iets betekenen nu het namens zijn fondsklanten in hypotheken investeert?
“Veel van die voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd en daar kunnen we als APG dus weinig aan veranderen. Overigens is het zo dat de strenge regelgeving een van de redenen is waarom hypotheekproducten het goed doen wat risico betreft. De kredietverliezen op hypotheken over de afgelopen jaren zijn heel laag geweest. En niet alleen in de afgelopen jaren toen het economisch goed ging, ook tijdens de financiële crisis van 2008 bleven de verliezen heel laag: zo’n 0,1 procent in een jaar op basis van een hele portefeuille. En dan heb je het nog over een crisisjaar. Die strenge acceptatiecriteria en voorwaarden zijn positief voor het kredietprofiel van hypotheken.


Dat nieuwe hypotheekleningen nu door de hogere rente wat minder betaalbaar zijn, is nu eenmaal zo. Tegelijkertijd liggen de zogeheten ‘loan-to-value’-limieten in de ons omringende landen veel lager, waardoor je daar meer eigen geld moet meebrengen om een huis te kunnen kopen. Daarom zijn buitenlandse investeerders ook terughoudend om zich op de Nederlandse hypotheekmarkt te begeven, omdat je hier tot 100 procent van de waarde van je huis kunt lenen, wat in principe hartstikke risicovol is. Daar staat weer tegenover dat hier strenger wordt getoetst of het inkomen van de hypotheekaanvrager voldoende is om de maandelijkse rente en aflossing te kunnen betalen. In tegenstelling tot andere landen wordt hier een hypotheek verstrekt op basis van iemands inkomen, niet enkel op basis van het huis als onderpand. Dat is het grote verschil.”


Tot slot: wat merkt de Nederlander die een huis wil kopen van deze investering?
“Ik denk eerlijk gezegd niet zo heel veel. Het landschap van Nederlandse hypotheekverstrekkers is al geruime tijd vrij breed. Er zijn rond de veertig hypotheeklabels op de markt. MUNT Hypotheken is in 2014 begonnen en heeft een stuk of 25 Nederlandse pensioenfondsen als investeerder. Het totale bedrag aan uitstaande hypotheekschuld in Nederland is ruim 800 miljard euro. Een nieuwe investering van 1,75 miljard euro gaat niet veel veranderen aan het product van MUNT, maar de investering kan er wel voor zorgen dat ze hun huidige marktpositie als een van de grootste hypotheekaanbieders van Nederland vasthouden en misschien nog wel verstevigen.”

 

Bekijk hier het persbericht over de investering in MUNT Hypotheken.