Helpt de dalende gasprijs de recessie te voorkomen?

Gepubliceerd op: 5 januari 2023

Actuele kwesties op het gebied van economie, (verantwoord) beleggen, pensioen en inkomen: iedere week geeft een expert van APG een helder antwoord op de vraag van de week. Deze keer: hoofdeconoom Thijs Knaap over de vraag of de dalende energieprijs helpt om de dreigende recessie te voorkomen.

 

De gasprijs in Europa is de afgelopen tijd fors gedaald. Was die half december nog 135 euro per megawattuur, woensdag kwam de gasprijs uit onder de 70 euro. Sinds februari 2022 was gas niet zo goedkoop. Uitgaande van het feit dat stijgende energieprijzen een belangrijk onderdeel vormen van de huidige inflatie, is het de vraag in hoeverre de dalende energieprijzen doorwerken in een verlaging van het prijspeil. En – misschien nog wel belangrijker – of de dalende energieprijs de nakende recessie kan voorkomen. Voordat sprake is van een recessie, moet de Nederlandse economie twee opeenvolgende kwartalen van negatieve economische groei hebben gehad. Het derde kwartaal van 2022 kende een kleine krimp, en voor het vierde kwartaal lijkt dat ook zeer waarschijnlijk. Daarmee lijkt een recessie zo goed als onafwendbaar. Dat geldt overigens voor een derde van de wereldeconomie, zo waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) recent.  

 

Inflatie
Dat de dalende energieprijs ervoor zorgt dat de inflatie beperkt blijft, staat volgens Knaap buiten kijf. “De vraag is voor hoeveel en of het ook genoeg is. In november was de inflatie in de eurozone 10 procent. Daarvan kwam bijna 4 procent voor rekening van energie. Als de energieprijzen jaar op jaar zouden dalen, dan kun je bijna de helft van de inflatie wegstrepen. Het probleem is alleen dat de inflatie dan nog steeds 5 procent bedraagt.” Dat percentage wordt vooral veroorzaakt door de prijsstijging van voedingsmiddelen (3 procent), en voor de rest door die van diensten en goederen. “Als je kijkt naar de prijsstijgingen van energie en voedsel die we voor 2008 hadden, toen de inflatie nog 2 procent was (het streefpercentage dat de Europese Centrale Bank hanteert, red.), en die optelt bij de huidige inflatie voor diensten en goederen, dan kom je uit op een totaal inflatiecijfer van 4 procent. Dat betekent dat niet alleen energie en voedsel veel duurder zijn geworden, maar ook diensten en goederen. Hoe komt dat? Deels door energie, omdat je bijvoorbeeld gas nodig hebt om tulpen te telen, maar deels ook door lonen. En die zijn moeilijker te beperken dan de energieprijs.” De dalende energieprijs zorgt er kortom voor dat de inflatie wordt beperkt. Toch is de inflatie nog dusdanig hoog dat de Europese Centrale Bank (ECB) nog niet is geneigd te stoppen met haar renteverhogingen.

 

Met dat verkrappingsbeleid maakt de ECB het leven in de EU duurder. Het lenen van geld door bedrijven en consumenten kost namelijk meer geld bij een hogere rente. Maar de inflatie leidt ook in directe zin tot koopkrachtverlies, legt Knaap uit. “Als je 100 euro meer kwijt bent aan energie, heb je 100 euro minder te besteden in de supermarkt. Als de energieprijs daalt, kan de koopkracht zich deels herstellen. De dynamiek die ontstaat bij een recessie, waarbij consumenten minder uitgeven, bedrijven daardoor in de problemen komen en werknemers moeten ontslaan, waardoor mensen nog minder gaan uitgeven, wordt afgeremd als de energieprijzen dalen. En dat maakt wel verschil voor de zwaarte van de recessie, aangezien de prijsstijgingen het afgelopen jaar fors waren.” Knaap denkt echter dat de dalende energieprijzen niet genoeg zijn om de recessie af te wenden, omdat de energieprijs inmiddels niet meer voldoende van de inflatie verklaart.

De dalende energieprijzen zijn goed nieuws, maar niet goed genoeg

Dynamiek
Een recessie kan een zichzelf versterkend proces vormen waarbij er dan als het ware een turbo op komt, zoals gebeurde tijdens de financiële crisis van 2008. “Die dynamiek vindt nu plaats op een heel licht niveau, maar ondanks dat we een slecht beleggingsjaar hebben gehad, gaan er geen banken failliet, staat de huizenmarkt niet op instorten en dreigt er geen ontslaggolf. Toch vormden de enorm gestegen energieprijzen van afgelopen jaar een fikse economische klap, waardoor consumenten een groter deel van hun inkomen kwijt waren aan energie. Zoiets zorgt bijna automatisch voor een recessie, omdat dat geld niet aan iets anders kan worden uitgegeven. En daarbij komt dan nog het beleid van de ECB.”

 

Volgens Knaap is de consensus dat het ditmaal niet zo’n erge recessie zal zijn, vooral omdat er geen sprake is van massaontslagen en saneringen. “In die zin zijn ook de dalende energieprijzen goed nieuws, maar niet goed genoeg. Het had overigens ook erger gekund. Vorig jaar hebben we in Nederland een kwart minder gas verbruikt, dat is echt heel veel. De helft daarvan kan op het conto worden geschreven van de zachte winter en het gebruik van alternatieve energiebronnen, de andere helft is het prijseffect. Bedrijven en consumenten gebruikten door de hoge gasprijs minder gas. Het is een positieve ontdekking dat we er in zijn geslaagd fors minder gas te verbruiken zonder dat het echt veel impact op ons leven heeft gehad. Voor hetzelfde geld hadden we, ondanks onze pogingen om ons energieverbruik te verminderen, toch evenveel gas verbruikt als voorheen. Dan zaten we nu in een veel slechtere uitgangssituatie.”