Francine van Dierendonck benoemd tot lid raad van bestuur APG

Gepubliceerd op: 1 november 2018

Francine van Dierendonck (42) is per 1 november 2018 benoemd tot lid van de raad van bestuur van APG Groep NV, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Zij wordt verantwoordelijk voor de ‘Deelnemers- en Werkgeversservices’, een nieuwe portefeuille binnen de raad van bestuur van APG, die daarmee wordt uitgebreid van vier naar vijf leden. Met ‘Deelnemers- en Werkgeversservices’ wordt ingespeeld op de verwachte veranderende rol van deelnemers en werkgevers in het pensioenstelsel. Kernelementen daarbij zijn informeren, adviseren en ondersteunen van werkgevers en deelnemers. In het licht van het feit dat op dit terrein de dienstverlening nog volop in ontwikkeling is, wordt zij ook verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Innovatie & Ventures’, die deel uitmaakt van ‘Deelnemers- en Werkgeversservices’. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouder. APG Groep beheert 485 miljard euro pensioenvermogen en zorgt ervoor dat ruim 4,5 miljoen mensen erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd.

 

Francine van Dierendonck was van 2016 tot mei 2018 CEO van Xenos. Na haar studie startte ze in 2000 als strategieconsultant bij Boston Consulting Group. Daarna werkte ze onder meer bij eBay en Marktplaats als directeur marketing, Philips als Senior Director, verantwoordelijk voor het direct to consumer-kanaal en digitale strategie en bij Etam Groep als Chief Commercial Officer en CIO. Van Dierendonck studeerde biotechnologie aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen en de Technische Universiteit van Delft. Samen met haar partner heeft ze drie zoons.

 

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur APG: “Wij hebben de opdracht om voor onze pensioenfondsen en hun deelnemers de hoogste rendementen tegen de laagste kosten te behalen en daarover helder te communiceren. Welke vorm het nieuwe pensioenstelsel ook zal krijgen, zeker is dat er op dit laatste aspect, helder communiceren, nog meer nadruk dan voorheen zal komen te liggen. Ook omdat het de verwachting is dat deelnemers en werkgevers zelfstandig meer keuzes zullen moeten maken over inkomen voor later. Daarom is het goed dat Francine deze belangrijke nieuwe portefeuille gaat invullen. We voegen zo andersoortige kennis en ervaring toe aan onze Raad van Bestuur die zo ook diverser en jonger van samenstelling wordt. Ik zie er naar uit om met Francine samen te werken.”

 

Pieter Jongstra, waarnemend voorzitter raad van commissarissen van APG: “APG behoort tot de wereldtop van beleggingsinstellingen. Onze pensioenfondsklanten stellen terecht hoge eisen aan onze beleggingsactiviteiten, maar meer en meer ook aan de communicatie over pensioenen. Kernelementen zijn daarbij het informeren, adviseren en ondersteunen van werkgevers en deelnemers. In het licht van het feit dat op dit terrein de dienstverlening nog volop in ontwikkeling is, maakt ook Innovatie & Ventures onderdeel uit van deze portefeuille, waarbij de focus ligt op experimenteren en innovatie. Juist daarom zijn we blij dat we Francine van Dierendonck hebben kunnen benoemen. Ze beschikt over uitgebreide ervaring in de consumentenmarkt en de relevante digitale ontwikkelingen. Dat zij van buiten onze branche komt beschouwen wij in combinatie met haar retail en digitale ervaring als een enorme pré.”

 

Francine stelt zich voor...