‘Deelnemers en werkgevers te woord staan, al is het vanaf de keukentafel'

Gepubliceerd op: 20 maart 2020

Interview Gerard van Olphen in de Financiële Telegraaf

 

Hoe gaat APG om met de huidige situatie op de financiële markten? Wat betekent deze voor het nieuwe pensioencontract? Hoe ziet de bedrijfsvoering van een organisatie als APG er uit in een situatie van crisis? Dit zijn de hoofdonderwerpen die de revue passeren in een vandaag online gegaan interview met Gerard van Olphen in de Financiële Telegraaf.

 

Van Olphen stelt daarin onder andere dat alle gevolgen van de ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus de vragen rondom het nieuwe pensioencontract nog prangender maken: “De vraag die voorligt is hoe je mee- en tegenvallers verdeelt over generaties. Deze crisis laat zien dat het onverstandig is één specifieke generatie met de tegenvallers op te zadelen.”

 

Lees hier het hele verhaal (Nederlands).