APG wil investeringen in duurzame energie verdubbelen

Gepubliceerd op: 22 september 2016

De komende drie jaar wil APG zijn investeringen in duurzame energieproductie verdubbelen van één naar twee miljard euro.


350 institutionele beleggers en financiële instellingen

Kemna, die in New York het woord voert namens een coalitie van bijna 350 institutionele beleggers en financiële instellingen, wijst erop dat op dit moment wereldwijd zo’n 250 miljard dollar geïnvesteerd is in schone energie. Om de ergste vormen van klimaatverandering tegen te gaan, moet dat bedrag binnen een paar jaar worden verdubbeld.

De verdubbeling van de investeringen die APG de komende drie jaar wil realiseren in bijvoorbeeld wind- en zonne-energie, past binnen de verduurzaming van APG’s beleggingsportefeuille. In haar toespraak maakt Kemna bekend dat APG er in geslaagd is om zijn beleggingen in duurzaam vastgoed te verdubbelen naar € 11 miljard in de afgelopen twee jaar. Volgens Kemna is dat een belangrijke stap op de goede weg omdat vastgoed verantwoordelijk is voor zo’n 40 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

 

Duurzaam investeren makkelijk maken

Om duurzaam investeren voor pensioenfondsen en institutionele beleggers eenvoudiger te maken, is het volgens Kemna belangrijk dat overheden zorgen voor duidelijke en stabiele regelgeving. Daarbij gaat het om maatregelen als het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen, hogere prijzen voor CO2-uitstootrechten en meer steun voor onderzoek naar schonere energieopwekking.

Om het belang hiervan te onderstrepen, heeft APG samen met andere beleggers een verklaring over klimaatverandering ondertekend waarin overheden gevraagd wordt dit soort maatregelen te nemen. De verklaring wordt onderschreven door 347 beleggers, waaronder Nederlandse pensioenfondsen als ABP, bpfBouw, SPW, PPF APG en verzekeraar Loyalis. Ze spreken de ambitie uit op zoek te gaan naar investeringen met een lage CO2-uitstoot, zover dat past binnen hun hoofdtaak als pensioenverstrekker en verzekeraar. Ook zullen ze bedrijven waarin ze beleggen aanzetten duidelijk en open te zijn over de risico’s die ze lopen door klimaatverandering.