APG stelt Wim Henk Steenpoorte aan als COO a.i.

Gepubliceerd op: 17 februari 2017

De raad van commissarissen (RvC) van APG Groep N.V. (APG) deelt mee dat Wim Henk Steenpoorte per 14 september jl. is benoemd tot lid van de raad van bestuur (RvB) met portefeuille Fondsenbedrijf. Wim Henk Steenpoorte neemt in deze rol permanent zitting in de RvB van APG. De benoeming van Wim Henk Steenpoorte geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouders en aandeelhouders van APG.

 

Wim Henk Steenpoorte (1964) heeft ruime ervaring als bestuurder in de financiële en verzekeringswereld. Van 2015 tot 2017 werkte hij als onafhankelijk managementadviseur en toezichthouder. Tussen 2001 en 2015 vervulde hij diverse management- en bestuursfuncties bij SNS en VIVAT, waarvan de laatste vier jaar als lid van de raad van bestuur (CTO en CEO Verzekeraar). Wim Henk Steenpoorte studeerde bedrijfskunde en behaalde later een Master Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. Wim Henk is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur van APG: “We zijn verheugd dat we op deze korte termijn een kundige bestuurder hebben kunnen vinden om deze positie ad interim in te vullen. Ik ken hem als een krachtige en menselijke teamspeler. Zijn ruime kennis van operatie, ICT, customer care en changemanagement in de financiële dienstverlening zullen ons helpen om de volgende stap te zetten richting een nog meer deelnemer- en consumentgerichte organisatie.”

 

Bart Le Blanc, voorzitter raad van commissarissen van APG: “De procedure voor waarneming van de positie van de COO hebben we snel en zorgvuldig doorlopen omdat we zeer hechten aan stabiliteit en continuïteit in de aansturing van de pensioenuitvoering en IT. Wij hebben er alle vertrouwen in dat met de aanstelling van de zeer ervaren Wim Henk Steenpoorte hieraan invulling wordt gegeven.”