APG ondertekent klimaatoproep aan wereldleiders

Gepubliceerd op: 15 september 2021

APG steunt een oproep van internationale beleggers aan de wereldleiders om veel meer te doen tegen klimaatverandering. Waarom is ambitieus klimaatbeleid van overheden zo belangrijk voor beleggers die willen bijdragen aan de doelstelling van Parijs? Vier vragen over de ondertekening van het Global Investor Statement.

 

Waarom is het belangrijk voor beleggers dat overheden hun ambities opvoeren?

Overheden zijn cruciaal voor het scheppen van de voorwaarden die het voor beleggers mogelijk maken om grootschalig in de energietransitie te investeren. In de oproep staat dat er een kloof is tussen de toezeggingen die regeringen tot nog toe hebben gedaan en de benodigde inspanningen om de wereldwijde opwarming te beperken tot 1,5 ºC te beperken. De huidige nationale CO2-reductieplannen zijn vaak onvoldoende om de wereldwijde uitstoot in 2030 met 45 procent terug te dringen (t.o.v. 2010). Dit is nodig om in 2050 of eerder CO2-neutraal te kunnen zijn. Veel landen investeren ook nog steeds in CO2-intensieve infrastructuur, zoals kolengestookte elektriciteitscentrales, en verstrekken subsidies op fossiele energie. Tegelijkertijd doen ze te weinig om private investeringen in klimaatoplossingen te stimuleren. “Dat vermindert onze mogelijkheden om de duizenden miljarden te investeren die nodig zijn voor de overgang naar CO2-neutraal”, aldus de oproep.

 

Wat staat er precies in de oproep?

Internationale beleggers dringen er bij de wereldleiders op aan om concrete stappen te zetten in de strijd tegen klimaatverandering. Die stappen zijn onder andere; scherp de nationale klimaatambities voor 2030 aan op weg naar een CO2-neutrale wereld in 2050 of eerder; schep de voorwaarden voor investeringen in klimaatoplossingen door onder andere het invoeren van realistische CO2-prijzen en het afschaffen van subsidies op fossiele energie; en verplicht bedrijven te rapporteren over de transitieplannen volgens de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

 

Wie hebben de oproep ondertekend?

De oproep aan de wereldleiders wordt gesteund door 587 internationale beleggers – waaronder APG. Gezamenlijk beheren zij bijna € 39.000 miljard aan vermogen. Dat is circa 40% van al het belegde vermogen in de wereld. De oproep komt in de aanloop naar de belangrijke VN Klimaatconferentie (COP26) die in november in Glasgow wordt gehouden. In augustus publiceerde het VN Klimaatpanel (IPCC) een alarmerend rapport. Daarin staat onder andere dat we nu al de fysieke gevolgen van klimaatverandering ondervinden en dat om de opwarming tegen te gaan de CO2-uitstoot snel en ingrijpend omlaag moet.

 

Schuiven de beleggers de verantwoordelijkheid hiermee op het bordje van de overheid?

Natuurlijk hebben vermogensbeheerders en pensioenfondsen een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering. In de oproep onderschrijven de beleggers dat ook: “In deze wereldwijde crisis hebben zowel investeerders als beleggers de verantwoordelijkheid om voortvarend te handelen.” Investeerders en overheden moeten het dus sámen doen. Daarom hebben onze pensioenfondsen ook ambitieuze doelstellingen voor bijvoorbeeld het verminderen van de CO2-voetafdruk van hun aandelenbeleggingen, het uitfaseren van beleggingen in kolenmijnen en teerzand en het investeren in klimaatoplossingen. ABP, de grootste klant van APG, kondigde in juni aan het beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen verder aan te scherpen.