APG ondertekent Declaration of Amsterdam voor een inclusieve en diverse werkvloer

Gepubliceerd op: 21 december 2023

Deze week markeerde APG een belangrijk moment in de voortdurende inzet voor diversiteit en inclusie door de ondertekening van de Declaration of Amsterdam. Deze verklaring, een initiatief van Workplace Pride, benadrukt APG’s toewijding aan een werkomgeving waarin LHBTQIA+ inclusie centraal staat.

 

In het hoofdkantoor van APG in Heerlen, in het bijzijn van het bestuur van APG’s LHBTQIA+ netwerk PROUD, en onder leiding van David Pollard, Executive Director van Workplace Pride, en de voltallige rvb van APG, waaronder bestuurslid Ronald Wuijster, heeft APG zijn steun voor dit belangrijke initiatief bevestigd.

Ronald Wuijster is trots op deze mijlpaal: “Met het ondertekenen van deze verklaring committen we ons aan LHBTQIA+ inclusie voor nu en later. Deze mijlpaal onderstreept het belang van een inclusieve werkvloer en organisatie, waarbij we erkennen dat meer inclusie leidt tot meer werkplezier en betrokkenheid bij werknemers en tot betere resultaten voor onze klanten en hun deelnemers”.

 

APG hecht grote waarde aan Diversiteit & Inclusie (D&I) inspanningen. Dat blijkt ook wel uit de oprichting van diverse communities in de afgelopen jaren. Communities die extra aandacht geven aan verschillende groepen. Daarom waren ook APG’s netwerken Connecting Cultures, YoungAPG en het Global Women’s Forum aanwezig tijdens de ondertekening. Want D&I gaat over jezelf kunnen zijn en jezelf herkennen op de werkvloer.

APG organiseert trainingen over bewustwording van onbewuste vooroordelen en LHBTQIA+ awareness. Daarnaast organiseren de verschillende netwerken initiatieven en is APG dit jaar gestart met het meten van de mate waarin medewerkers zich geaccepteerd en gelijk behandeld voelen en diversiteit binnen de organisatie ervaren.

 

David Pollard feliciteert APG met het ondertekenen van de Declaration of Amsterdam: "Net zoals APG innovatief is in de financiële sector, is de Declaration innovatief door verantwoordelijkheden voor meer LHBTQIA+ workplace inclusie bij zowel werkgevers als werknemers te leggen. Deze gezamenlijke inspanning, inclusief de stem van de LHBTQIA+ gemeenschap, is essentieel voor het creëren van werkplekken waar iedereen zichzelf kan zijn.”

 

Wuijster benadrukt: "Bij APG werken we met een breed scala aan talenten, en het is cruciaal dat iedereen dezelfde kansen krijgt om zich te ontwikkelen en door te groeien, ongeacht afkomst, genderidentiteit, seksuele geaardheid, leeftijd, nationaliteit of afstand tot de arbeidsmarkt. Elk talent dat een bijdrage wil leveren, is welkom bij APG. Dit is niet alleen moreel juist, maar vergroot ook ons vermogen om een positieve impact te maken op de samenleving.”

Declaration of Amsterdam
De Declaration of Amsterdam is een belangrijk document dat is opgesteld tijdens een conferentie over de rechten van LHBTQIA+-mensen in Europa. De conferentie vond plaats in Amsterdam, vandaar de naam. Dit document markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van de LHBTQIA+-beweging in Europa en stelt richtlijnen en doelen vast om de rechten en het welzijn van LHBTQIA+-mensen te bevorderen.

 

De verklaring bevat een reeks aanbevelingen en actiepunten gericht op overheden, organisaties en andere belanghebbenden. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om discriminatie en ongelijkheid tegen te gaan, en om een meer inclusieve en respectvolle samenleving voor LHBTQIA+-mensen te bevorderen. Het benadrukt het belang van gelijke rechten, respect voor diversiteit en de noodzaak van actieve inspanningen om stigma, discriminatie en geweld tegen LHBTQIA+-personen te bestrijden.

 

Hoewel de Declaration of Amsterdam geen wettelijk bindend document is, heeft het een symbolische waarde en dient het als een richtlijn voor beleidsmakers, organisaties en individuen die zich inzetten voor de bevordering van de rechten en het welzijn van LHBTQIA+ mensen.