APG effent de weg voor verantwoord beleggen in obligaties

Gepubliceerd op: 16 december 2019

Duurzaam en verantwoord beleggen in vastrentende waarden (zoals obligaties) was altijd veel minder ontwikkeld dan in aandelen. Maar de laatste jaren wordt er vooruitgang geboekt. Namens onze pensioenfondsklanten effent APG de weg: we streven ernaar de ESG-prestaties van bedrijven die obligaties uitgeven te verbeteren en de markt verder te ontwikkelen.

Aandelen krijgen nog steeds veruit de meeste aandacht van verantwoorde beleggers. In vergelijking daarmee wordt er nog relatief weinig onderzoek gedaan naar hoe bedrijven die obligaties uitgeven omgaan met ‘mens, milieu en goed bestuur’ (Environmental, Social, Governance; ESG). Ook zijn er veel minder benchmarks en indices, en is de link met engagement – de dialoog die beleggers met bedrijven voeren om verbeteringen te realiseren – minder snel gemaakt.

 

Maar er is verandering op komst, ziet Tim Slütter, Head of European Credits bij APG Asset Management. “Beleggers ontdekken dat vastrentende waarden kunnen profiteren van meer focus op ESG én dat zij tegelijkertijd kunnen bijdragen aan de financiering van duurzame initiatieven. APG wil daarbij voorop lopen en de weg effenen voor verdere ontwikkeling van de markt.”

 

Vooruitgang boeken

APG boekte de afgelopen jaren grote vooruitgang bij de integratie van ESG in het beleggingsproces. Vastrentende beleggingen zijn goed voor ruim een derde van het vermogen dat APG namens de pensioenfondsklanten belegt. Het versterken van de ESG-prestaties in deze categorie draagt daarmee bij aan de verantwoorde en duurzame ambities van onze klanten, het beheersen van ESG-risico’s in de klantportefeuilles en de ontwikkeling van ESG in de obligatiemarkt.

 

APG benadert ESG in vastrentende waarden voor een belangrijk deel hetzelfde als voor aandelen.   “Bij al onze beleggingsbeslissingen houden we rekening met rendement, risico, kosten en ESG, ongeacht de beleggingscategorie”, licht Herman Slooijer, Managing Director Fixed Income, toe. “Maar het is juist de consistente integratie van ESG in alle beleggingscategorieën - wat wij insluiting noemen - waardoor we ons onderscheiden van andere beleggers.”

 

Sturen op verbetering

Niettemin zijn er wel degelijk verschillen tussen duurzaam en verantwoord beleggen in aandelen en obligaties. “Obligatiehouders hebben natuurlijk geen stemrecht”, zegt Slütter. “Je zou dus denken dat obligatiebeleggers minder invloed hebben bij de bedrijven waarin ze beleggen. Maar we zien in de praktijk dat bedrijven die openstaan voor de visie van hun aandeelhouders, ook luisteren naar hun obligatiehouders. Dit geldt vooral voor bedrijven die regelmatig geld nodig hebben voor groei of herfinanciering.” 

 

Onder de radar

Een ander verschil: hoewel het universum van mogelijke beleggingen in aandelen en obligaties redelijk op elkaar lijkt, is het niet precies hetzelfde. “Als obligatiehouder gaan we ook in gesprek met kleinere, niet-beursgenoteerde bedrijven”, zegt Slütter. Dit zijn bedrijven die bij beleggen in aandelen onder de radar blijven. “Zulke bedrijven zijn meestal niet gewend om periodiek financiële gegevens – laat staan ESG-informatie – te delen met een grotere groep beleggers. Wij hebben contact gelegd met honderden van zulke bedrijven. Met de meeste daarvan wisselen we nu informatie uit over bijvoorbeeld milieurisico’s en veiligheid op de werkvloer.” 

 

Vormgeven groene obligatiemarkt

Een vrij recente innovatie zijn groene, sociale en duurzame obligaties. Eind 2018 had APG € 6,9 miljard belegd in obligaties waarvan de opbrengst is bestemd voor maatschappelijke of milieuprojecten. APG is daarmee een van de grootste beleggers op deze markt. “In de loop van de jaren hebben wij een productieve relatie opgebouwd met partijen die zulke obligaties (willen) uitgeven, en ook met banksyndicaten, toezichthouders en certificerende instellingen”, zegt Herman Slooijer. “We zetten ons netwerk en onze ervaring en kennis in om de markt verder te ontwikkelen.”

 

Het is belangrijk dat bedrijven, instanties en overheden die overwegen om groene obligaties uit te geven, weten wat we van hen verwachten. Dan kan eventuele zorgen over de reactie van beleggers wegnemen en daarmee bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de markt. APG heeft daarom eerder dit jaar de Guidelines for Green, Social and Sustainable Bonds gepubliceerd.

 

Wereldwijde aanpak

“Ook in de VS zien we meer bewustwording van zowel bedrijven als beleggers”,  zegt Ann-Marie Griffith, Managing Director Credits US. “Wij hebben ons hiervoor de afgelopen jaren ingezet en daar plukken we nu de vruchten van.” In de VS zet APG zich vooral in voor het bevorderen van de markt voor groene (bedrijfs)obligaties, die nog ver achterblijft bij de Europese markt. Dat heeft onder andere bijgedragen aan de recente uitgifte van de eerste obligatie in de VS die is verbonden aan de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen.

 

De weg voorwaarts

Als het om ESG in obligaties gaat, heeft Herman Slooijer drie ambities. “Ten eerste, voortzetting van ons pionierswerk voor het verbeteren van ESG-prestaties en het delen van informatie. Ten tweede, verdere ontwikkeling van de markt voor groene obligaties, en zorgen dat we de reële impact hiervan beter kunnen meten en begrijpen. En ten derde het bedenken van een manier om ESG te integreren bij beleggen in staatsobligaties. Het besef dat ESG belangrijk is, is sterk toegenomen. De volgende stap is om dit toegenomen bewustzijn ook te benutten.”