APG boekt forse vooruitgang met duurzame doelen

Gepubliceerd op: 16 juli 2019

APG heeft in 2018 belangrijke stappen gezet in het realiseren van de doelstellingen van de pensioenfondsklanten voor duurzaamheid en verantwoord beleggen.

 

Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde Verslag Verantwoord Beleggen 2018 .

 

Bijna € 70 miljard in duurzame ontwikkeling
Eind 2018 had APG € 69,2 miljard (2017: € 55,3 miljard) belegd in bedrijven die bijdragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit is ongeveer 15% van het vermogen dat APG beheert. De twee grootste klanten, ABP en bpfBOUW, hebben specifieke doelstellingen voor deze Sustainable Development Investments (SDI’s) in 2020. Samen met pensioenuitvoerder PGGM heeft APG een raamwerk ontwikkeld om vast te stellen of een bedrijf met zijn producten en diensten bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.  

 

Grote stap voorwaarts bij insluitingsbeleid
APG heeft in 2018 grote stappen gezet met het ‘insluitingsbeleid’. Dit betekent dat alle ruim 10.000 bedrijven waarin kan worden belegd via aandelen of obligaties, worden beoordeeld op rendement, risico, kosten en hoe duurzaam en verantwoord ze te werk gaan. Aan het eind van het jaar waren 7.700 bedrijven (2017: 600) beoordeeld. Onze klanten hebben de ambitie om vanaf 2020 alleen nog te beleggen in bedrijven die aan alle criteria voldoen, of in bedrijven waarvan APG verwacht dat ze tot verbeteringen kunnen worden aangezet. 

 

Voorop bij het in kaart brengen van klimaatrisico’s
APG kreeg in 2018 internationale erkenning voor zijn leidende rol bij het vaststellen van klimaatrisico’s en de mogelijke gevolgen voor de beleggingsportefeuille. In de jaarlijkse ranglijst van het Asset Owner Disclosure Project (AODP) krijgt APG als enige vermogensbeheerder de hoogste (AAA) beoordeling voor de manier waarop in de beleggingen rekening wordt gehouden met klimaatrisico’s en -kansen.  In 2018 voerde APG ook aanvullende analyses uit om na te gaan hoe snel de energietransitie verloopt en welke gevolgen klimaatverandering op de beleggingen - en daarmee op de pensioenen van deelnemers - kan hebben.

 

CO2-reductie en hernieuwbare energie
De CO2-voetafdruk van de aandelenbeleggingen nam in 2018 af met 28% (ten opzichte van het referentiejaar 2014). Onze pensioenfondsen hebben allen de doelstelling om in 2020 een kwart minder CO2 -uitstoot te hebben in de aandelenportefeuille. APG had eind 2018 ongeveer € 3,5 miljard (circa 11% van alle beleggingen in de energiesector) belegd in hernieuwbare energie. Met meer dan 300 andere grote beleggers wordt via de samenwerking van Climate Action 100+ druk uitgeoefend op 161 bedrijven die wereldwijd verantwoordelijk zijn voor de meeste CO2 uitstoot.

 

Waarom APG verantwoord wil beleggen
APG wil de pensioenfondsklanten in staat stellen hun deelnemers een goed pensioen in een leefbare wereld te bieden. Door naar meer dan alleen financiële aspecten te kijken, denkt APG betere beleggingsbeslissingen voor de lange termijn te kunnen nemen en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzame toekomst.