APG benoemt Wim Henk Steenpoorte tot lid RvB

Gepubliceerd op: 21 september 2017

De raad van commissarissen (RvC) van APG Groep N.V. (APG) deelt mee dat Wim Henk Steenpoorte per 14 september jl. is benoemd tot lid van de raad van bestuur (RvB) met portefeuille Fondsenbedrijf. Wim Henk Steenpoorte neemt in deze rol permanent zitting in de RvB van APG. De benoeming van Wim Henk Steenpoorte geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouders en aandeelhouders van APG.

 

Ongestoorde dienstverlening aan de pensioenfondsen en hun deelnemers

In de rol van lid van de RvB met portefeuille Fondsenbedrijf is Wim Henk Steenpoorte verantwoordelijk voor de pensioenuitvoering en draagt hij zorg voor de ongestoorde dienstverlening aan de pensioenfondsen en hun deelnemers. Verder is hij eindverantwoordelijk voor de efficiënte en effectieve uitvoering van de pensioenadministratie en deelnemerscommunicatie in de tweede pijler. Ook het verder reduceren van complexiteit en vergroten van de efficiëntie van de operatie behoort tot zijn aandachtsgebieden.

 

Wim Henk Steenpoorte (1964) heeft ruime ervaring als bestuurder in de financiële en verzekeringswereld. Van 2015 tot 2017 werkte hij als onafhankelijk managementadviseur en toezichthouder. Tussen 2001 en 2015 vervulde hij diverse management- en bestuursfuncties bij SNS en VIVAT, waarvan de laatste vier jaar als lid van de raad van bestuur (CTO en CEO Verzekeraar). Sinds maart 2017 is hij Chief Operations Officer (COO) a.i. bij APG. Wim Henk Steenpoorte studeerde bedrijfskunde en behaalde later een Master Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. Wim Henk Steenpoorte is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Maximale pensioenwaarde

Gerard van Olphen, voorzitter RvB van APG: “Wij willen deelnemers van pensioenfondsen maximale pensioenwaarde geven. Daarom richten we onze pensioenuitvoering- en communicatie de komende jaren nog effectiever en efficiënter in. Wim Henk Steenpoorte is als geen ander in staat om deze belangrijke taak op zich te nemen en het belang van de deelnemer voorop te stellen.”

 

Bart Le Blanc, voorzitter RvC van APG: “APG haalt met Wim Henk Steenpoorte een zeer ervaren en kundig bestuurder binnen. Na een zorgvuldige procedure kwam Wim Henk Steenpoorte als beste kandidaat naar voren. We hechten zeer aan de stabiliteit en continuïteit in de aansturing van de pensioenuitvoering en deelnemerscommunicatie. Bovendien zijn verdere efficiencyslagen noodzakelijk, zonder in te boeten op kwaliteit. We hebben er alle vertrouwen in dat Wim Henk Steenpoorte de juiste bestuurder is om deze uitdagingen op te pakken.”