Belegging in groene staatsobligatie draagt bij aan Zweedse klimaatambities

Gepubliceerd op: 2 september 2020

APG maakt vandaag bekend dat het namens haar pensioenfondsklanten 25 miljoen belegt in de eerste groene Zweedse staatsobligatie. Met de opbrengst financiert Zweden maatregelen die bijdragen aan de ambitie voor een klimaatneutrale economie in 2045.

 

Groene obligaties worden uitgegeven door bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen voor de financiering van duurzaamheidsprojecten. De Zweedse obligatie krijgt de kwalificatie ‘donkergroen’ van het onafhankelijke beoordelingsbureau Cicero. Dit betekent dat de obligatie voldoet aan de hoogste standaarden als het gaat om het gebruik van de opbrengst en het afleggen van verantwoording over de impact. Het rendement op deze obligatie is vergelijkbaar met een gewone (‘grijze’) Zweedse staatsobligatie.   

 

Groen vervoer

APG kreeg bij de uitgifte SEK 255 miljoen (circa € 25 miljoen) toegewezen. In totaal haalt Zweden met de groene staatsobligatie ruim € 1,9 miljard op. Het geld wordt onder andere gebruikt voor vergroening van vervoer en transport. Binnenlands vervoer draagt voor een derde bij aan de totale CO2-uitstoot van Zweden. De opbrengst van de obligatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor investeringen in het openbaar vervoer, elektrificatie van het wagenpark en digitale oplossingen voor het verminderen van het aantal vervoersbewegingen.   

 

Bijdragen aan duurzame ambities

Met deze belegging dragen we bij aan het realiseren van de ambities van onze pensioenfondsklanten voor duurzaam en verantwoord beleggen. ABP, onze grootste klant, wil in 2025 minstens 20% van het pensioenvermogen beleggen in bedrijven en projecten die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen; bpfBOUW heeft de doelstelling hierin eind dit jaar € 12 miljard te beleggen. De ‘Sustainable Development Goals’ zijn in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties en richten zich onder andere op duurzame steden, betaalbare en schone energie en klimaatactie.

 

Grote belegger in groene obligaties

APG is wereldwijd een van de grootste beleggers in groene obligaties. Eerder belegden we in groene staatsobligaties van onder andere Nederland, Frankrijk en Ierland. Eind 2019 hadden we € 9 miljard belegd in groene, sociale en duurzame obligaties namens onze pensioenfondsklanten ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG. Met het oog op de verdere ontwikkeling van de markt heeft APG de Guidelines voor Green, Social and Sustainable Bonds gepubliceerd. Daarin geven we aan wat we van bedrijven, instanties en overheden verwachten die overwegen om groene obligaties uit te geven.