APG belegt ruim half miljard in Covid-19 obligaties

Gepubliceerd op: 20 mei 2020

Om de Covid-19 pandemie en de sociaal-economische gevolgen ervan te bestrijden, heeft APG namens zijn pensioenfondsklanten ruim € 500 miljoen belegd in Covid-19-obligaties. De opbrengst van zulke obligaties wordt onder meer gebruikt voor de financiering van noodmaatregelen in de gezondheidszorg en financiële ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf in getroffen landen.

Recent heeft APG – namens ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG – deelgenomen aan de uitgifte van Covid-19 obligaties door UNEDIC (€ 50 miljoen), BPI France (€ 28 miljoen), Instituto de Credito Official (€ 28 miljoen) en Bank of America (€ 32 miljoen). De opbrengst wordt onder andere gebruikt voor het opschalen van de gezondheidszorg, steun aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en een tijdelijke verhoging van de uitgaven aan sociale zekerheid.

Snelle groei

De obligatie van de Bank of America is de eerste Amerikaanse bedrijfsobligatie met een raamwerk dat volledig is toegespitst op de bestrijding van de Covid-19 pandemie. De opbrengst ondersteunt zorginstellingen in de frontlinie, zoals openbare ziekenhuizen. "Voorafgaand aan de uitgifte bespraken we onze leidraad voor Covid-19 obligaties met Bank of America en dat vonden zij zeer nuttig", zegt Joshua Linder, kredietanalist Fixed Income bij APG Asset Management. '

Uitgedrukt in euro heeft APG sinds eind maart € 554 miljoen geïnvesteerd in Covid-19 obligaties. Eind maart gaf de Nordic Investment Bank als eerste een obligatie uit die specifiek was bedoeld om de Covid-19 pandemie en de impact ervan te bestrijden. Sindsdien hebben veel landen, supranationale organisaties en instanties - evenals een beperkt aantal bedrijven – dat voorbeeld gevolgd. In enkele maanden maanden tijd is de markt voor Covid-19 obligaties gegroeid tot naar schatting € 60 miljard. Waarschijnlijk blijft de markt groeien omdat overheden en bedrijven nieuwe leningen aangaan om de effecten van de pandemie te verzachten.

In de meeste gevallen belegt APG in obligaties uitgegeven door gerenommeerde instellingen met een AA of AAA-rating. Het kredietrisico van AAA-obligaties is vergelijkbaar met dat op Nederlandse staatsobligaties. De rente is iets hoger dan die op vergelijkbare obligaties.

Verantwoord belegger

Het is goed dat instellingen speciale Covid-19 obligaties uitgeven, zegt Oscar Jansen, vastrentende waarden specialist bij APG Asset Management. “De maatschappelijke en economische impact van de pandemie is enorm en er is veel geld nodig om de crisis te bestrijden. Als verantwoord belegger willen we hierin een actieve rol spelen.”

APG is een van ’s werelds grootste beleggers in groene obligaties. Dit zijn obligaties uitgegeven door bedrijven of (semi-)overheden om groene, sociale of duurzame projecten te financieren. Eind 2019 hadden we ruim € 9 miljard belegd in zulke obligaties. Deze beleggingen dragen bij aan de ambities van onze klanten op het gebied van duurzaam beleggen, met name de doelstellingen van ABP (20% van het vermogen belegd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen eind 2025) en bpfBOUW (€12 miljard eind 2020).