APG belegt namens ABP in start-ups en ‘slimme warmtenetten’ voor energietransitie

Gepubliceerd op: 13 oktober 2020

APG heeft voor pensioenfonds ABP de eerste beleggingen gedaan voor het energietransitiefonds ANET. Vandaag kondigde ABP aan 45 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van ‘slimme warmtenetten’. Deze belegging volgt kort op een investering van 7,5 miljoen euro die begin oktober werd gedaan in vijftig innovatieve Nederlandse startups. ANET werd in 2019 opgericht met het doel om de verduurzaming in Nederland te stimuleren.

 

Een slim warmtenet combineert verschillende duurzame warmtebronnen voor het verwarmen van woningen, fabrieken en kantoren en draagt op die manier bij aan minder CO2-uitstoot. ABP belegt via de gespecialiseerde investeerder Asper Investment Management in het fonds ‘Dorothea’. Dat fonds richt zich op exploitatie en ontwikkeling van slimme warmtenetten, waardoor complete woonwijken van het aardgas af kunnen.

 

Rockstart

ABP reserveert in eerste instantie 250 miljoen euro voor kleinschalige initiatieven op het gebied van duurzame energie. Ook bij de belegging in de 50 Nederlandse start-ups werkt APG samen met een gespecialiseerde partij. In dit geval Rockstart, een  fondsmanager die veelbelovende jonge bedrijven intensief begeleidt en ondersteunt met financiering, kennis en toegang tot relevante netwerken. Jeroen Schreur is namens APG Asset Management , samen met zijn team, verantwoordelijk voor ANET: “Rockstart biedt ons capaciteit en toegang tot innovatieve start-ups, die een bijdrage leveren aan de Nederlandse Energietransitie waar we zelf niet aan toe komen.”

 

Selectieproces

De portefeuille van het zogeheten Rockstart Energy Fund wordt stapsgewijs opgebouwd door per jaar tien start-ups aan de portefeuille toe te voegen door middel van een zorgvuldig selectieproces. Rutger van Wersch, portefeuillemanager ANET: “De eerste selectie door Rockstart vindt deze maand plaats. Op dit moment is dus nog niet precies te zeggen welke start-ups in de portefeuille terechtkomen. We weten wel  dat deze start-ups een bijdrage leveren aan de digitalisering van de energietransitie door data toepassingen en digitale technologieën. Van energiezuinige huizen (smart homes)  en met kunstmatige intelligentie-aangedreven slimme meters tot software voor netbeheerders die ze helpt in de aansturing van het energienetwerk van de toekomst.”


Risico’s

Start-ups zijn relatief risicovolle beleggingen, erkent Schreur. De verwachte rendementen wegen echter voldoende op tegen de risico’s. “Een aantal start-ups zal naar verwachting doorgroeien tot een ‘normaal’ bedrijf met een redelijk stabiele jaarlijkse omzet en winst. Een deel zal het inderdaad niet overleven. In onze modellering van het verwachte rendement zijn we uitgegaan van behoudende ervaringscijfers met betrekking tot hun slagingskans. We kwamen tot de conclusie dat we voldoende gecompenseerd worden voor het risico dat we lopen.”

 

Durfkapitaal

Het Rockstart Energy Fund is ook een van de zes fondsen die aanspraak kunnen maken op de Seed Capital-regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Met deze regeling vullen private investeerders en de overheid samen fondsen voor start-ups, waarbij de overheid maximaal 50 procent bijdraagt. Van de 67,5 miljoen euro nieuw durfkapitaal is 32 miljoen afkomstig vanuit het ministerie van EZK. Vijf miljoen hiervan is toegekend aan het Rockstart Energy Fund.