APG belegt € 170 miljoen in obligaties voor bescherming van Europese banen

Gepubliceerd op: 20 oktober 2020

APG belegt 170 miljoen in sociale obligaties die lidstaten van de Europese Unie (EU) helpen bij het voorkomen van ontslagen in sectoren die worden getroffen door de Covid-19 pandemie. De belegging – namens onze pensioenfondsklanten – is een nieuw instrument voor tijdelijke financiële steun aan de lidstaten.

 

Het instrument heeft de naam SURE, wat staat voor ‘Support to Mitigate Employment Risks in an Emergency’. Het is bedoeld om de banen van Europeanen te beschermen tegen de gevolgen van de Covid-19-pandemie. Het gaat om leningen – die door de EU tegen gunstige voorwaarden worden verstrekt aan de lidstaten – voor in totaal maximaal € 100 miljard. Lidstaten mogen de leningen gebruiken voor het bekostigen van de invoering of uitbreiding van nationale regelingen voor werktijdverkorting. Ook vergelijkbare regelingen voor zelfstandigen mogen op deze manier worden gefinancierd. 

 

Toewijding

“Deze belegging laat zien dat APG belang hecht aan het duurzame herstel van Europa en aan de ondersteuning van getroffen werknemers en hun gezinnen”, zegt Sandor Steverink, Head of Treasuries bij APG Asset Management. “Tegelijkertijd is het vanuit rendements- en risico-perspectief een goede belegging voor de deelnemers van onze pensioenfondsklanten.” 

Door werktijdverkorting kunnen bedrijven die economische tegenwind ondervinden hun werknemers tijdelijk minder uren laten werken. Werknemers krijgen dan voor de niet-gewerkte uren inkomenssteun van de overheid. Door onnodige ontslagen te vermijden, voorkomt werktijdverkorting dat een tijdelijke crisis ernstige en langdurige gevolgen heeft voor de economie en de arbeidsmarkt. Op die manier blijven de inkomens van huishoudens op peil en blijft de productiecapaciteit in stand.

Duurzaam herstel

SURE is tijdelijk van aard; de duur en omvang ervan zijn beperkt tot het aanpakken van de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Volgend jaar begint de EU met de financiering van het herstelfonds (€ 750 miljard) voor het verzachten van de economische gevolgen van de Corona-uitbraak en de structurele verduurzaming van de Europese economie.

De uitgifte van honderden miljarden euro’s aan groene en sociale obligaties door de EU zal een grote impuls geven aan de verdere ontwikkeling van deze markt. “APG is nu al een van de grootste duurzame beleggers in de wereld en de EU zal de komende jaren een van de grootste uitgevers van groene en sociale obligaties worden”, zegt Oscar Jansen, Credit Specialist bij APG Asset Management. “We moedigen de inspanningen van de EU aan en willen duurzaam beleggen verder stimuleren.”

 

APG organiseerde onlangs een webinar over duurzaam herstel van de Europese economie, met onder meer een update over de plannen van de EU door Gert Jan Koopman, Directeur-Generaal Begroting van de Europese Commissie. Met het oog op de verdere ontwikkeling van de markt heeft APG de Guidelines for Green, Social and Sustainable Bonds gepubliceerd. Daarin geven we aan wat we verwachten van bedrijven, instanties en overheden die zulke obligaties uitgeven.