ABP en APG hebben samen met onderzoeksbureau Neurensics onderzocht hoe deelnemers reageren op stijgingen en dalingen van de persoonlijke pensioenpot en -uitkering.

Hieruit blijkt dat deelnemers sterk reageren op de pensioenpot en dat deze bijdraagt aan groter inzicht en vertrouwen in het pensioen. Een dalende pensioenpot leidt tot negatieve emoties. Maar wanneer de pensioenpot over een langere periode wordt getoond, zet dat de tijdelijke daling in perspectief.

 

De onderzoeksresultaten die vandaag tijdens een webinar met de pensioensector worden besproken, onderstrepen het belang van eenvoud in pensioencommunicatie. De inzichten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de persoonlijke pensioenpot die in 2018 beschikbaar komt voor alle deelnemers van ABP.

 

Door de persoonlijke pensioenpot geven wij met slimme eenvoud innovatieve kracht en intense klantgerichtheid deelnemers meer inzicht en vertrouwen. Vanuit deze rol wil APG deelnemers meer grip op hun financiële toekomst bieden en vertrouwen geven in de sector en in APG zelf. 

 

Zie hier het volledige persbericht.