Wereldwijd SDI Asset Owner Platform neemt voortouw bij duurzaam beleggen

Gepubliceerd op: 11 september 2019

Met baanbrekende technologie zetten APG en PGGM de volgende stap in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke benadering voor beleggingen die een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDI's).

 

Wat is het SDI Asset Owner Platform?
"Het SDI Asset Owner Platform brengt vermogensbezitters bij elkaar rond één gezamenlijke doelstelling: begrijpen in welke mate hun portefeuillebeleggingen bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's). Deze doelstellingen zijn in 2015 door de Verenigde Naties opgesteld en beogen een betere, leefbare wereld, bijvoorbeeld door duurzamere steden te bouwen en meer schone energie op te wekken. Het SDI Asset Owner Platform biedt voor beleggingen volgens de SDG's één gemeenschappelijke definitie, taxonomie en gegevensbron, en biedt inzichten die door beleggers kunnen worden gebruikt om hun wereldwijde beleggingen te analyseren, te selecteren en te volgen."

 

Waarom is dit belangrijk?
"Steeds meer wereldwijde vermogensbezitters en institutionele beleggers willen inzicht krijgen in de bijdrage die zij via hun beleggingen leveren aan de SDG's. Nu hebben APG en PGGM hun krachten gebundeld om een kritische massa van vermogensbezitters te creëren die samen bepalen wat het betekent om te beleggen in de SDG's. Dankzij deze inzichten, die in het beleggingsproces kunnen worden geïntegreerd, kunnen beleggers bovendien meer kapitaal overbrengen naar SDI's. Eén gemeenschappelijke taal verbetert de interactie met bedrijven en zou er uiteindelijk ook toe moeten leiden dat bedrijven meer betekenisvolle informatie verstrekken. Aangezien vermogensbezitters dezelfde grondslag hanteren om over hun beleggingen in SDG's te rapporteren, kan de informatie die zij verstrekken worden vergeleken, wat voor alle belanghebbenden tot meer transparantie leidt."

 

Hoe is het platform tot stand gekomen?
"In nog geen jaar tijd heeft Entis, het team van gegevenswetenschappers dat in 2018 door APG werd overgenomen, een beleggingsuniversum van zo'n 10.000 beursgenoteerde ondernemingen geanalyseerd en binnen dat universum de SDI's geïdentificeerd. Door de gegevens met behulp van artificiële intelligentie te vergelijken, kunnen vermogensbezitters enorme aantallen beleggingen beoordelen op hun bijdrage aan de SDG's en vaststellen of ze – op basis van de  SDI-taxonomie – in aanmerking komen als een SDI. De taxonomie is in 2017 samen met PGGM gepubliceerd. Door de EU High Level Expert Group wordt ze genoemd als een van de kaders die zou kunnen worden gebruikt om een classificatiesysteem voor duurzame beleggingen voor de hele EU te creëren."

 

Hoe staat het SDI Asset Owner Platform in verhouding tot de doelstellingen inzake verantwoord beleggen van de klanten van APG?
"Onze grootste klant, ABP, het Nederlandse ambtenarenpensioenfonds van € 430 miljard, heeft zich in 2015 ten doel gesteld zijn beleggingen in de SDG's tegen 2020 te verdubbelen tot € 58 miljard. Een andere klant, het Nederlandse pensioenfonds voor de bouw bpfBOUW, heeft ook een doel vooropgesteld, voor een bedrag van € 12 miljard. Het is daarom van cruciaal belang dat we SDI's kunnen identificeren. Ze moeten altijd voldoen aan de eisen die onze klanten stellen op het vlak van financieel risico en rendement."

 

Hoe bepaalt de SDI-methodologie de bijdrage van een belegging aan de SDG's?
“De SDI-methodologie meet welk deel van de activiteiten van een bedrijf betrekking heeft op producten en diensten die bijdragen aan SDG's. Dit wordt bepaald aan de hand van financiële of operationele gegevens, zoals inkomsten en investeringen, en andere relevante informatie, zoals de regio waarin het bedrijf opereert. Voor de toekomst hebben we de ambitie om niet alleen inzicht te hebben in het bedrag dat we beleggen in bedrijven die bijdragen aan de SDG's, maar ook in de verbeteringen die deze bedrijven daadwerkelijk in de wereld hebben bewerkstelligd. Denk bijvoorbeeld aan het aantal mensen dat toegang heeft tot financiële diensten.”

 

Hoe verhoudt het SDI Asset Owner Platform zicht tot andere initiatieven?
“Bestaande normen zijn een belangrijke bron van informatie voor de SDI-taxonomie en waar nodig gebruiken we die ook. Een belangrijk onderscheidend kenmerk is dat het SDI Asset Owner Platform een ??wereldwijd karakter heeft en alle SDI’s dus ook wereldwijd analyseert.”

 

Wat is de volgende stap?
"Nu PGGM toetreedt, kan het SDI Asset Owner Platform op steeds meer belangstelling rekenen en vervult het door de toepassing van AI-technologie een voortrekkersrol op het gebied van duurzaam beleggen. Samen zullen we deze baanbrekende benadering aanbieden aan gelijkgestemde institutionele beleggers en vermogensbezitters over de hele wereld, en hen uitnodigen om toe te treden tot het SDI Asset Owner Platform."

Lees het persbericht hier.