Tweede Kamer wil nieuwe pensioenplannen gewoon behandelen

Gepubliceerd op: 13 september 2023

Ook nu de regering demissionair is, kan de behandeling van wetsvoorstellen rondom pensioen gewoon doorgaan. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. Het gaat onder meer om de wet voor ‘bedrag ineens’. Deze wet is al een paar keer uitgesteld.

 

In het kort

  • Er zijn momenteel drie wetsvoorstellen rondom pensioen, die alle drie niet-controversieel zijn verklaard.
  • Het gaat om de Wet herziening bedrag ineens, de Wet pensioenverdeling bij scheiding en de Wet eigen strategie pensioenfonds.
  • Een verzoek van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt om de Wet herziening bedrag ineens toch controversieel te verklaren, is verworpen.


Na de val van een kabinet stelt de Tweede Kamer altijd een lijst samen met onderwerpen die het parlement wil uitstellen tot er een nieuw kabinet is (die wetsvoorstellen worden ‘controversieel’ verklaard) en onderwerpen die het nog wil behandelen. De behandeling van voorstellen rondom pensioen gaat gewoon door. Het gaat om:

 

- de Wet herziening bedrag ineens;
- de Wet pensioenverdeling bij scheiding en;
- de Wet eigen strategie pensioenfonds.

 

De Tweede Kamer heeft daarmee gezegd dat ze die voorstellen nog wil bespreken. Het is nog niet duidelijk wannéér de Tweede Kamer erover gaat praten, of de wetsvoorstellen goedgekeurd worden en zo ja, per wanneer de veranderingen ingaan. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt diende op 11 september nog wel een verzoek in om ‘bedrag ineens’ toch controversieel te verklaren. Dit verzoek werd de dag erop verworpen.  


Waar gaat de Wet herziening bedrag ineens over?
Met het bedrag ineens kunnen deelnemers maximaal 10 procent van hun pensioen ineens opnemen wanneer ze met pensioen gaan. Ze ontvangen dit bedrag op hun pensioendatum en daarna ontvangen ze elke maand uiteraard een lagere pensioenuitkering.  

De wet die deze nieuwe pensioenkeuze mogelijk maakt, is al een paar keer uitgesteld. De ingangsdatum staat nu op 1 juli 2024. Zolang de wet er nog niet is, kunnen deelnemers geen gebruik maken van deze keuze.


Waar gaat de Wet pensioenverdeling bij scheiding over?
Bij een scheiding heeft een ex-partner recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Veel mensen vinden het moeilijk om dit goed te regelen. Met de Wet pensioenverdeling bij scheiding wil de overheid deze verdeling makkelijker maken.


En tot slot de Wet eigen strategie pensioenfonds
Ten slotte gaat de Tweede Kamer nog een derde pensioenwet behandelen: de Wet eigen strategie pensioenfonds. Dit is een initiatiefwetsvoorstel van D66. Het voorstel heeft als doel dat het verantwoordingsorgaan (Vo) en het belanghebbendenorgaan (Bo) een adviesrecht op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds en op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid krijgen.