Tweede Kamer neemt Wet toekomst pensioenen aan

Gepubliceerd op: 23 december 2022

Op donderdag 22 december heeft een meerderheid van de Tweede Kamer vóór het aannemen van het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp) gestemd. Positief is dat de regeringscoalitie ook op de steun van GroenLinks en PvdA kon rekenen, waarmee ze potentieel ook over een meerderheid in de Eerste Kamer beschikt.   

Het aannemen van het wetsvoorstel is goed nieuws voor deelnemers en werkgevers, omdat het een pensioenstelsel dat voldoet aan de eisen van deze tijd, onder handbereik brengt. Ook APG als uitvoeringsorganisatie keek uit naar dit nieuws.

Voorzitter raad van bestuur Annette Mosman: “Om als uitvoeringsorganisatie op tijd klaar te zijn voor de transitie, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid is over de invulling van het nieuwe stelsel. Het aannemen van het wetsvoorstel voor de Wtp door de Tweede Kamer is een belangrijke stap op weg naar die duidelijkheid. We zijn met name blij dat de amendementen over een collectieve uitkeringsfase en over verruiming van de standaardmethode bij invaren afgelopen dinsdag zijn aangenomen. Beide zijn belangrijke wijzigingen die het wetsvoorstel beter uitvoerbaar maken.”

Om een Kamermeerderheid voor de Wet toekomst pensioenen te bereiken, moest gestemd worden over 45 amendementen en 50 moties. Deze stemming heeft plaatsgevonden op 22 december. Daarbij zijn de belangrijkste amendementen en moties van GroenLinks en PvdA aangenomen – een voorwaarde van deze partijen om hun steun te verlenen aan het wetsvoorstel. Het gaat hierbij om drie amendementen gericht op reductie van de zogeheten ‘witte vlek’ (werknemers die geen pensioen opbouwen) en een motie over zware beroepen. In de motie wordt de regering verzocht om na afloop van de huidige regeling in 2025 met een nieuwe regeling voor eerder uittreden te komen, die beter gericht is op zware beroepen.

Nu de Tweede Kamer akkoord is, staat de wettekst vast en kan deze naar de Eerste Kamer. Deze zal starten met behandeling van de conceptwetgeving in januari. Er wordt gestreefd om de Wet toekomst pensioenen in te laten gaan op 1 juli 2023.

Toelichting op de amendementen en moties

 

Een amendement is een voorstel van één of meer Tweede Kamerleden tot wijziging van een wetsvoorstel. Bij een motie gaat het om een uitspraak van de Tweede Kamer, voorgesteld door één of meer Kamerleden en vaak gebruikt om een conclusie van een debat of een actiepunt voor een minister of staatssecretaris vast te leggen.

  • Drie amendementen over reductie van de ‘witte vlek’ (werknemers die geen pensioen opbouwen): Om deze te reduceren, is onder andere afgesproken dat werknemers beginnen met het opbouwen van pensioen als ze 18 jaar zijn (is nu 21). De wachtperiode wordt afgeschaft, waardoor er minder pensioengaten ontstaan. Er is in de wet een kwantitatieve reductiedoelstelling opgenomen, om het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt te halveren op 1 januari 2028.     
  • Motie over zware beroepen: verzoek aan de regering om na afloop van de huidige regeling in 2025 met een nieuwe regeling voor eerder uittreden te komen, die beter gericht is op zware beroepen.
  • Amendement over een collectieve uitkeringsfase: voorstel om een collectieve uitkeringsregeling ook voor het solidaire contract mogelijk te maken (zoals in het flexibele contract). Om gelijke aanpassingen van uitkeringen mogelijk te maken, is het veel eenvoudiger om de administratie te kunnen richten op de uitkeringen in plaats van op persoonlijke pensioenvermogens.
  • Amendement over verruiming van de standaardmethode bij invaren. Voor het omzetten van pensioenaanspraken onder het huidige pensioenstelsel naar persoonlijke pensioenvermogens in het nieuwe stelsel zijn twee rekenmethodes mogelijk: de standaardmethode en de VBA-methode. De standaardmethode is de default. Maar bij hogere dekkingsgraden leidt de standaardmethode niet altijd tot evenwichtige uitkomsten. In zo’n geval zouden fondsen wellicht toch voor de complexe VBA-methode moeten kiezen. Dit amendement voorziet in iets meer speelruimte in de standaardmethode zodat deze methode ook bij hogere dekkingsgraden bruikbaar wordt.