Steunmaatregelen en vaccins zijn richtsnoer voor beleggers

Gepubliceerd op: 22 februari 2021

Hoofd beleggingen APG Asset Management Peter Branner over 2021

 

Het beleggingsjaar 2020 was voor APG niet slecht. Ondanks de coronacrisis. De vooruitzichten voor 2021 zijn echter onzeker. Prijsstijgingen op financiële markten, een toenemend inflatierisico en zorgen over de snelheid van vaccineren tegen corona. Wat betekent dit voor de beleggingen van APG? Peter Branner, hoofd beleggingen van APG Asset Management, blikt terug en kijkt in vogelvlucht vooruit aan de hand van elf thema’s.

 

2020

“Ondanks alle hectiek hebben we qua beleggingsresultaten toch een heel behoorlijk jaar gehad. De pensioenfondsen waar wij voor werken, hebben in 2020 een rendement van zo’n 7% behaald, wat overeenkomt met ons gemiddelde over de afgelopen jaren. De aandelenkoersen liepen, na de stevige koersdalingen in maart, richting de zomer weer flink op en stegen ook in de rest van het jaar. Voor onze twee grootste klanten, ABP en BpfBOUW, realiseerden we over 2020 een gemiddeld extra rendement ten opzichte van de markt van 0.90%. Dat komt voor een deel door een actief beleggingsbeleid in meerdere categorieën, binnen zowel aandelen als vastrentende waarden.”

 

Centrale banken

“Beleggingsjaar 2021 zal grotendeels bepaald worden door wat de centrale banken gaan doen. De vraag is of ze de markten blijven steunen, met ultralage rentes en het opkopen van staatsobligaties, waardoor beleggers lage risicopremies zullen blijven vragen. Ik verwacht dat ze ermee zullen doorgaan, en dat zal dit jaar het belangrijkste onderwerp blijven. Iedere mogelijke beleidsaanpassing, of zelfs maar het hinten in die richting, kan erg slecht nieuws betekenen voor de financiële markten. Gelukkig zijn centrale bankiers heel rationeel; ze kijken vooral naar inflatie en werkloosheidscijfers. De hamvraag is hoe snel de economie zal herstellen van de coronapandemie en hoe verstandig de centrale banken hun steun dan afbouwen. Zónder de financiële markten in gevaar te brengen.”

 

Coronacrisis

“De media besteden veel aandacht aan de gevolgen van de lockdown en de vertragingen in het vaccineren van de bevolking. Ik vind dat het vaccinatiebeleid in Nederland langzaam op gang komt. Ik vrees dan ook dat we langer met het virus en mogelijke mutanten te maken zullen hebben. De economische gevolgen hiervan zullen uitdagingen met zich meebrengen voor de ene sector, en groeikansen voor de andere. In een dergelijk klimaat is een actief beleggingsbeleid, zoals wij dat voeren, cruciaal.”

 

Consumentengedrag

“Voor Nederland zie ik de consumentenbestedingen in de eerste zes maanden van dit jaar nog niet veel stijgen. Zolang de onzekerheid rond werkgelegenheid hoog blijft, zal dat een dempend effect hebben op de consumptie. Belangrijk om te volgen is wat consumenten gaan doen met het geld dat ze nu besparen, bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen reizen. Waarschijnlijk blijven ze geld uitgeven aan het opknappen van hun huis, aan elektronica en andere zaken.

Het is daarnaast zeer de vraag of we ons oude leven weer zullen oppakken, dus fulltime op kantoor werken, veel vliegen, noem maar op. Tegelijk zullen beleidsmakers met fiscaal beleid het consumentengedrag verder sturen. Denk aan belastingen op vervuilend gedrag, zoals een vliegtaks, maar ook de komende CO2-heffing voor bedrijven. Consumenten zullen voorlopig nog erg onzeker blijven over de economie, hun koopkracht, het behoud van hun baan. Die onzekerheid zien we terug op de financiële markten, met name in de ‘VIX’, de graadmeter voor de onrust van beleggers. Deze VIX piekte afgelopen jaar boven een stand van tachtig, en schommelt nu al een tijdje rond de twintig. Dat is nog steeds hoger dan gemiddeld, en dat zie ik nog wel een tijdje aanhouden.” 

 

Steunmaatregelen

“Beleidsmakers in zowel de VS als de eurozone hebben in het afgelopen jaar enorme fiscale stimuleringsprogramma’s opgetuigd. Dat is goed nieuws en kan erg goed uitpakken. Maar die programma’s zijn complex om te implementeren, in tegenstelling tot het rentewapen van centrale banken dat veel eenvoudiger is en direct impact heeft. De fiscale stimulering zal in 2021 aantrekken. We zullen nauwgezet volgen hoe die stimulering in praktijk wordt opgenomen in de economie en hoe snel we de gevolgen daarvan zullen zien. Dat is niet eenvoudig en kost tijd. Voor succes heb je politici nodig zoals Mario Draghi; zeker voor een land als Italië is de aanpak en het effect van fiscale stimulering cruciaal.”     

 

Joe Biden

De verkiezing van Joe Biden tot nieuwe president heeft verstrekkende gevolgen. Sowieso voor de wereldwijde aanpak van het klimaatprobleem, het is mooi dat Biden er meteen voor heeft gezorgd dat de VS zich weer aansluit bij het Klimaatakkoord van Parijs. De grootste economie van de wereld heeft nou eenmaal een grote invloed op het tempo van de noodzakelijke verduurzaming. Daarnaast ga ik ervan uit dat de handelsrelaties tussen de VS en de EU-landen zullen verbeteren, met positieve effecten voor sommige delen van de economie. Overigens zijn er nog wel belangrijke knelpunten. Denk aan de mate waarin we de grote techbedrijven in Europa belasting willen laten betalen.

Ik denk dat Biden nog wat meer fiscaal zal stimuleren dan zijn voorganger, maar laten we niet vergeten dat Trump enorme belastingverlagingen gaf aan de rijken. Biden moet zijn herstelplannen op de een of andere manier zien te financieren, hij zal een fiscaal beleid moeten voeren waarmee hij sociale onrust voorkomt. Dat is op de korte termijn niet per se goed voor financiële markten, al snap ik de logica hiervan.

De verhouding tussen de VS en China zie ik niet erg verbeteren. De denkbeelden van Biden over de invulling van de handelsrelatie met China wijken niet ver af van die van Trump. En laten we wel zijn: de krachtmeting tussen de VS en China is in feite nog maar net begonnen.”

 

Sectoren

“Deze politieke en macro-economische trends hebben uiteraard gevolgen voor de sectoren waarin we beleggen. Ik denk dat de techbedrijven ook in 2021 goed zullen presteren, net als online retailers. De consensus is dat fysieke winkels, winkelcentra maar ook bedrijven in de reiswereld, het lastiger zullen krijgen. Als belegger die zijn investeringen goed spreidt, hielden we al vóór de pandemie rekening met deze trends. Digitalisering en robotisering zijn voorbeelden van thema’s waar we onze beleggingen - binnen de meest lucratieve delen van waardeketens, en de meest lucratieve delen van de kapitaalstructuur van die bedrijven - op selecteren.”

 

Fossiele brandstoffen

“Met de olie- en gasbedrijven waarin we beleggen, zijn we al jaren in dialoog. Juist als betrokken aandeelhouder kun je invloed op deze bedrijven uitoefenen zodat ze eerder de transitie maken richting het opwekken van duurzame energie, en hun CO2-uitstoot afneemt. We moeten met name beleggen in bedrijven die de transitie het beste doorvoeren, die met succes zijn overgestapt van de winning van energie uit olie en gas naar windparken op zee en zonne-energie.”

 

Opkomende markten

“De coronapandemie heeft in de meeste landen wereldwijd voor negatieve groeicijfers gezorgd. Behalve in China en een paar opkomende markten in Afrika. Voor de lange termijn beschouw ik de oprukkende robotisering in Westerse landen wel als een risico voor opkomende markten. We hebben ook gezien dat de vrachttarieven afgelopen jaar zeer hard stegen. Tel daar het klimaatvraagstuk bij op, dan zie je dat de opkomende landen, met hun fragiele economie, afhankelijker worden van de binnenlandse vraag. Dat zal moeilijk worden, met uitzondering van China. Sowieso denk ik dat we onze perceptie van China als ‘opkomende economie’ moeten aanpassen. China is zowel Europa als de VS in veel opzichten allang voorbij, waar het gaat om het gebruik van moderne technologie.”

 

Infrastructuur

‘Naast beleggen in onder andere aandelen, obligaties en vastgoed, beleggen we direct in infrastructuur. Denk aan windmolenparken, havens, vliegvelden, snelwegen, bruggen en tolwegen. Deze beleggingen dragen in positieve zin bij aan onze rendementen en hebben een stabiliserende rol en daarnaast dragen we ons steentje bij aan de energietransitie. Het gaat vaak om complexe beleggingen, mede daarom niet geselecteerd door de meeste andere investeerders, met het voordeel dat we een iets hoger rendement behalen. Wereldwijd zullen de investeringen in infrastructuur sterk aantrekken, ook door alle stimuleringsmaatregelen van overheden. Ik verwacht niet dat we bij interessante, infrastructurele beleggingsprojecten moeten ‘concurreren’ met publiek geld. Ik denk eerder dat overheden met ons de samenwerking zullen zoeken, vanwege onze kennis van complexe investeringsanalyses, onze ervaring met partnerships en platforminvesteringen (investeringen waarbij we geleidelijk onze interesse kunnen uitbreiden)."

 

Bitcoin

“Ja, nu is bitcoin de hype van dit moment, vooral voor speculatief ingestelde beleggers, voorlopers als Elon Musk en nu ook een paar transactiebanken. Ik bewonder de blockchain technologie achter de bitcoin, maar ik maak me zorgen over de werkelijke waarde van Bitcoin. Ik  beschouw het niet echt als een nieuwe vermogensklasse. Punt is wel dat het in praktijk enorm veel energie kost om bitcoins te ‘minen’.

 

Het lastige is dat bitcoins niet ondersteund worden door de centrale banken. Die zijn wel bezig met de ontwikkeling van een digitale munt, en dat juich ik toe. Deze munt wordt centraal door hen wordt beheerd zodat de waarde min of meer gegarandeerd blijft. In een land als Zweden is het plegen van belastingfraude veel moeilijker geworden, nu daar het gebruik van munten en bankbiljetten afneemt. Ik hoop dat in de toekomst de centrale banken daadwerkelijk een digitale munt lanceren. Daar zie ik meer toekomst in dan in bitcoins.”