Sinds half februari van dit jaar gaat Myanmar gebukt onder een militaire junta, nadat het leger een staatsgreep heeft gepleegd. Pensioenuitvoerder APG en zijn grootste klant, pensioenfonds ABP, vinden deze situatie buitengewoon zorgelijk.

 

APG belegt in enkele multinationals die in Myanmar actief zijn en mogelijk zakelijke of financiële relaties hebben met de militairen. APG voert hierover met deze bedrijven al geruime tijd - dus ook al voor de coup - gesprekken. Voor al onze beleggingen geldt dat we naast financiële criteria ook criteria op het gebied van verantwoord ondernemen – waaronder mensenrechten - meewegen in onze beleggingsbeslissingen. Aan de bedrijven die in Myanmar actief zijn en waarin we beleggen, hebben we onze grote zorgen overgebracht. Ook vragen we ze hun positie in het land opnieuw te overwegen.

 

APG belegt niet in staatsobligaties van landen waarvoor een door de VN-Veiligheidsraad of Europese Unie opgelegd bindend wapenembargo geldt, zoals Myanmar.

 

Pensioenfonds ABP, de grootste klant van APG, heeft het respecteren van mensenrechten als belangrijke randvoorwaarde gesteld voor verantwoord beleggen. Wij betreuren het dat door het rapport Justice for Myanmar de indruk is ontstaan dat wij de misstanden rond de militaire coup in Myanmar negeren.