“Samen bewegen naar een pensioen met toekomst”

Gepubliceerd op: 14 september 2023

Annette Mosman spreekt vandaag op het Netspar Pensioen & Wetenschap jaarcongres in Den Haag. Het woord ‘vertrouwen’ is de rode draad in haar verhaal. Net als toekomst. 

 

In het kort

  • Annette is een van de vier keynotesprekers op het jaarcongres van het kennisnetwerk Netspar.
  • Thema van de dag is ‘Pensioen met Toekomst’.
  • APG focust op de implementatiefase en ontwikkelt nieuwe regelingen

 

Annette is een van de vier keynotesprekers op het jaarcongres van het kennisnetwerk Netspar, en gaat tijdens haar voordracht in op het belang van het collectieve vertrouwen dat we in Nederland kunnen rekenen op een fatsoenlijke oude dag. “Met pensioendeelnemers die niet afhaken, maar aanhaken en met ons in beweging komen richting het vernieuwde stelsel. Een vernieuwd pensioenstelsel dat naar mijn mening de juiste voorwaarden schept voor hernieuwd vertrouwen en draagvlak.” Haar verhaal sluit naadloos aan op het thema van de dag, namelijk ‘Pensioen met Toekomst’.

  
Het klinkt vanzelfsprekend, maar een pensioen met toekomst is dat volgens Annette niet. Zij haalt daarbij de Publieksmonitor pensioenen aan die SZW elk kwartaal publiceert en waarin het draagvlak van Nederland voor pensioen en het vertrouwen in de sector wordt gemeten. “In de meest recente editie staat dat een krappe meerderheid nog altijd denkt dat er straks geen geld meer in onze collectieve pensioenvoorzieningen overblijft voor de mensen die nu jong zijn. In snackbartermen betekent dit een pensioen zónder dus, zonder toekomst. Dat baart mij zorgen.”

 

De collectieve uitdaging is volgens Annette dan ook om het vertrouwen te herwinnen. “Als APG zijn we ervan overtuigd dat we vertrouwen kunnen verdienen door een toekomstbestendige dienstverlening. Dat wil zeggen: op eenvoudige wijze toegankelijk, op maat, digitaal en persoonlijk. Waarbij deelnemers met de komst van de Wtp een persoonlijker, transparanter pensioen krijgen met perspectief op een verbetering van de koopkracht.”

Focus op de implementatiefase
Hiervoor zijn en worden door de pensioenuitvoeringsorganisatie tal van stappen gezet, maakt Annette duidelijk. “Voor APG betekent het niet achterover leunen maar juist op tijd beginnen met de voorbereidingen. Daarmee zijn we drie jaar geleden al gestart. En nu ligt alle focus op de implementatiefase. Zo zijn we bezig met het ontwikkelen van een ‘standaard’ basispakket voor de fondsklanten. Generiek werken noemen we dat. Tegelijkertijd werkt APG aan een modulaire regeling om fondsklanten accenten te kunnen laten leggen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want tijdens het ontwikkelen van deze nieuwe producten en diensten is het implementatieplan afhankelijk van het transitieplan, en dus sterk afhankelijk van wat de sociale partners willen en hoeveel ruimte ze voor pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) overlaten. Kortom, het is nieuw. We moeten het wiel regelmatig zelf uitvinden.”

 

Executiekracht en een goede samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties en sociale partners, pensioenfondsen en toezichthouders zijn volgens Annette dan ook cruciaal om de overgang te laten slagen. “Samen bewegen we toe naar een vernieuwd stelsel, waarbij de politieagent, onderwijzer, bouwvakker of schoonmaker kan rekenen op een pensioen mét toekomst.”

 

Netspar jaarcongres

Het Netspar jaarcongres vindt vandaag plaats in The Hague Conference Centre in Den Haag en kent een nieuwe opzet. De ochtend is ingeruimd voor Netspar-wetenschappers die vertellen over hun lopende onderzoeken. In de middag lichten wetenschappers samen met pensioenprofessionals concrete toepassingen van Netspar-onderzoek toe. Daarnaast geeft een aantal prominente sprekers hun visie op belangrijke thema’s voor de pensioensector. Naast Annette zijn dit Arnoud Boot (hoogleraar Corporate Finance & Financiële Markten, Universiteit van Amsterdam), Yves Stevens (hoogleraar Sociaal- & Pensioenrecht, Katholieke Universiteit Leuven) en Arjan Vliegenthart (directeur Nibud).