Reactie pensioenfondsen op voorstel Follow This bij aandeelhoudersvergadering Shell

Gepubliceerd op: 23 mei 2016

Op de aandeelhoudersvergadering van Shell van dinsdag 24 mei 2016, is een voorstel van de beweging Follow This in stemming gebracht. Hierin wordt Shell gevraagd om te stoppen met het zoeken naar nieuwe olie en om in 2030 volledig te zijn overgeschakeld op duurzame energie. Hoewel ABP, bpfBOUW, PMT, PME, SPW en uitvoerders APG en MN de doelstelling van Follow This onderschrijven, steunen ze het voorstel niet.

 

Duurzaam beleggingsbeleid

Pensioenfondsen ABP, bpfBOUW, PMT, PME, SPW en hun uitvoerders APG en MN zijn gecommitteerd om de klimaatdoelen zoals afgesproken in Parijs te realiseren. Wij steunen het beprijzen van CO2 en het beëindigen van subsidies op fossiele brandstoffen. Verder hebben wij ons beleggingsbeleid fors aangescherpt om zo actief bij te dragen aan een oplossing van het klimaatprobleem.

 

Energiemodellen laten geleidelijke energietransitie zien

Een belangrijk punt waarin deze pensioenfondsen- en uitvoerders van mening verschillen met Follow This is de snelheid van de energietransitie. Energiemodellen voorspellen dat de wereld in 2040 nog altijd voor 60% afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

 

Shell moet leidende rol spelen in energietransitie

ABP, bpfBOUW, PMT, PME, SPW en hun uitvoerders APG en MN verwachten wel dat Shell aandeelhouders goed informeert over de strategie, afwegingen, risico’s en voortgang op dit terrein. We waarderen de stappen die Shell zet om hun transitiestrategie meer inzichtelijk te maken. Shell moet echter nog duidelijk maken op welke wijze het een leidende rol gaat spelen in de energietransitie en de aanpak van het klimaatprobleem.  De pensioenfondsen en -uitvoerders zien beheersing van deze risico’s als onderdeel van hun bestuursverantwoordelijkheid.

 

Lees hier de volledige stemverklaring.