Pensionering is goed voor de gezondheid

Gepubliceerd op: 17 februari 2016

Werknemers die vrijwillig met pensioen gaan, voelen zich na pensionering vaak gelukkiger en gezonder. Met name werknemers die last hadden van veel werkstress ervaren het leven als gepensioneerde als een verbetering.

 

Dit concludeert promovendus Levi van den Bogaard. De socioloog, die is verbonden aan de UvA, heeft onderzocht wat de invloed is van pensionering op de gezondheid en het welbevinden van gepensioneerden. ‘Veel mensen zeggen zelf dat ze zich gezonder voelen sinds hun pensionering', aldus van den Bogaard.

‘Als het over pensioenen gaat, draait het meestal om de kosten. Uit deze onderzoeksresultaten kun je afleiden dat ook andere zaken van belang zijn. De ervaren gezondheidswinst bij pensionering moet je meenemen in afwegingen over de kosten van het pensioensysteem’, aldus Van den Bogaard.

 

Lees hier een samenvatting van het promotieonderzoek.