LifeSight mede door APG dochter Inadmin, nu ook voor kleinere werkgevers

Gepubliceerd op: 11 september 2016

Door de samenwerking met APG-dochter Inadmin komt het product van LifeSight (voorheen Towers Watson PPI) ook binnen het bereik van kleinere bedrijven. LifeSight lift mee op de schaalvoordelen die APG-dochter Inadmin biedt. Annemiek Vollenbroek, bestuurder van LifeSight, en Inadmin-directeur Rik Douwes vertellen over hun samenwerking in LifeSight Magazine van 12 september.

 

Onafhankelijk en open platform

‘Vorig jaar zijn we ons gaan oriënteren op een nieuwe administrateur. Twee criteria stonden bovenaan het lijstje van het LifeSight-bestuur. De administrateur moest onafhankelijk zijn en een open platform bieden. ‘Ons uitgangspunt is dat we samenwerken met onafhankelijke partijen’, aldus Vollenbroek. Inadmin voert als APG-dochter de pensioen-, beleggings- en verzekeringsadministratie uit van beschikbare premieregelingen (=Defined contribution, DC) voor Premie Pensioen Instellingen (PPI’s), (ondernemings)pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars.  

 

Goed track record voor vlekkeloze uitvoering

De tweede eis was dat de uitvoerder het product van LifeSight vlekkeloos moet kunnen uitvoeren en dus een goed track record moest hebben. Vollenbroek: ‘Dat klinkt logisch, maar vergt veel van een uitvoerder omdat wij een een uniek concept hebben. Bij ons NextGenDC-beleggingsconcept krijgt de deelnemer een beleggingsmix die is afgestemd op zijn persoonlijke voorkeuren en situatie. Die verschillen van werknemer tot werknemer. Verder sluit de beleggingsmix aan bij de beleggingshorizon van de deelnemer en houdt er rekening mee dat op de ingangsdatum een levenslange uitkering moet worden aangekocht (inkooptariefgericht beleggen). Bovendien laten we zien welk netto pensioen de deelnemer ongeveer mag verwachten. Bij dat bedrag houden we rekening met de inflatie zodat de deelnemer een realistisch beeld krijgt van zijn inkomen na pensionering ten opzichte van zijn huidige inkomen.’

Door de combinatie van deze twee eisen kwam LifeSight al snel uit bij Inadmin. Dat wil niet zeggen dat het bestuur van LifeSight over één nacht ijs is gegaan. ‘We hebben ook naar enkele buitenlandse partijen gekeken en onderzocht of Willis Towers Watson de uitvoering zelf kon doen. Bovendien hebben we nog een second opinion gevraagd om te controleren of we geen mogelijkheden over het hoofd hadden gezien’, zegt Vollenbroek.

 

Lagere kosten door schaalgrootte

De besprekingen over de samenwerking kwamen eind vorig jaar op gang. ‘Het traject van eerste contact tot contract duurt doorgaans een jaar’, zegt Rik Douwes, directeur van Inadmin. In de komende maanden gaat de administratie van LifeSight over naar Inadmin.

‘We zijn erg blij met LifeSight als klant’, zegt Douwes, die eerder hypothecair dienstverlener Stater oprichtte. ‘We zijn een dochter van APG en richten ons op derden. We zijn gespecialiseerd in defined contribution. We doen alleen de administratie en de communicatie, geen andere zaken zoals bestuursondersteuning en vermogensbeheer. De administratie is niet het meest spannende deel van een product, maar moet wel goed zijn. Het is een hygiënefactor.

Inadmin werkt voor meerdere klanten, die profiteren door de schaalgrootte van lagere kosten. ‘Hierdoor kunnen we onze doelgroep verbreden’, zegt Vollenbroek. ‘Aanvankelijk richtten we ons alleen op grotere bedrijven. Vanaf nu is ons product ook beschikbaar voor ondernemingen vanaf 100 werknemers.’

 

Kracht

Vollenbroek benadrukt het belang van een goede uitvoerder. ‘De deelnemer en de werkgever ervaren de administratie samen met de communicatie als de kern van het product. Ik verwacht dat de kracht van ons product door de samenwerking met Inadmin nog veel meer naar voren zal komen.’

De kracht van LifeSight is de combinatie van communicatie en de wijze waarop de beleggingen worden toegesneden op de deelnemers. ‘We maken op grond van het personeelsbestand een standaard (default) lifecycle die past bij die populatie’, legt Vollenbroek uit. ‘Die default verschilt per bedrijf en per individu. Dat is uniek. Andere PPI’s werken doorgaans met enkele varianten van een lifecycle.’

De volgende stap is de beleggingsstrategie per deelnemer. Om een goed geautomatiseerd inzicht te geven, moet een deelnemer enkele vragen beantwoorden. ‘We willen deelnemers niet lastigvallen met ingewikkelde vragen over beleggen. De ervaring leert dat ze dan afhaken. Daarom vragen we naar het gewenste inkomen na pensionering. Deelnemers krijgen daarbij voorbeelden van mensen met een vergelijkbaar inkomen’, aldus Vollenbroek. Om de risicobereidheid te achterhalen, wordt deelnemers gevraagd hoeveel inkomen ze ten minste nodig hebben na pensionering.

Aan de hand van de antwoorden stelt LifeSight met behulp van algoritmes een optimale individuele lifecycle vast voor de betreffende deelnemer. ‘We rekenen duizenden scenario’s door en selecteren dan het scenario met de grootste kans op het gewenste pensioen gegeven zijn risicohouding. Op deze wijze ontlasten we ook de werkgever. Die hoeft zich niet bezig te houden met individuele pensioenkwesties.’

 

Doorbeleggen

Vollenbroek en Douwes verwachten dat de geautomatiseerde oplossing nog verder wordt verfijnd. ´Hoe meer data we hebben, hoe beter het te verschaffen inzicht. Als we meer weten over bijvoorbeeld het vermogen en de hypotheek gaat het meer richting persoonlijke financiële planning. Dan kunnen we de deelnemer inzicht bieden om de mix te veranderen of bij te storten als dat nodig is om zijn pensioendoel te bereiken’, zegt Vollenbroek.

Voor de nabije toekomst ziet  LifeSight doorbeleggen na pensionering als een belangrijke ontwikkeling. ‘PPI’s krijgen nu ook de mogelijkheid een rol te spelen in de uitkeringsfase. Dat heeft grote gevolgen’, aldus Vollenbroek. ‘Deelnemers moeten bijvoorbeeld eerder keuzes maken. Ook daarvoor geldt dat we de communicatie eenvoudig willen houden.’

Over verbeteringen van het PPI-product overleggen LifeSight en Inadmin continu. ‘Goede samenwerking is noodzakelijk om producten tijdig aan te passen’, zegt Vollenbroek. ‘We zijn erg tevreden over de samenwerking. Als Inadmin iets belooft, wordt het waargemaakt. Als iets niet kan, horen we dat tijdig. Bovendien hebben we een governancemodel ingericht met een hoge contactfrequentie. Dat draagt bij aan de goede samenwerking.’

 

Lees meer: