Is een trage formatie goed voor de economische groei?

Gepubliceerd op: 25 januari 2024

Actuele kwesties op het gebied van economie, (verantwoord) beleggen, pensioen en inkomen: iedere week geeft een expert van APG een helder antwoord op de vraag van de week. Deze keer: hoofdeconoom Thijs Knaap over de vraag of een trage formatie goed is voor de economische groei. “Af en toe het stuur loslaten is niet zo gek, maar als er een bocht komt wil je wel kunnen bijsturen.”

Op het moment van schrijven is het 62 dagen geleden dat er verkiezingen waren. Dat is precies het aantal dagen dat het premier Lubbers kostte om zijn derde kabinet te formeren. Het ziet er momenteel niet naar uit dat de potentiële coalitiepartners in Den Haag snel tot een akkoord komen en hun beleidsplannen kunnen gaan uitvoeren. Is zo’n trage formatie goed voor de economie?


Eisenhower
Om die vraag te beantwoorden, verwijst Knaap naar de zogeheten ‘Eisenhower matrix’, vernoemd naar de voormalige Amerikaanse president en generaal. De matrix bestaat uit twee assen, waarvan er één stond voor de mate waarin iets belangrijk was, en de ander voor de mate van urgentie. Het probleem lag volgens Eisenhower in het kwadrant van zaken die wel belangrijk zijn, maar niet urgent. Daaraan wilde hij aandacht besteden, zoals hij deed met de aanleg van het Interstate Highway System. Knaap: “Het risico bij een demissionair kabinet is dat er alleen aandacht is voor de urgente zaken. Vaak is dat niet zo erg. Het land draait toch wel door, mede dankzij de decentrale overheden. Ambtenaren staan niet voor niets bekend als de vierde macht.”


Bij ingrijpende en onverwachte gebeurtenissen die nieuw beleid vereisen, is een demissionair kabinet duidelijk een nadeel. Een voorbeeld daarvan is corona. Het stelsel van verkozen politici die een mandaat hebben om op te treden en kunnen worden weggestuurd door de Tweede Kamer, is er volgens Knaap niet voor niets. “Dat mandaat vormt de fundering voor nieuw beleid, om sturend op te treden en zowel acute als sluimerende problemen aan te pakken.”


Uitzonderlijk lange formaties
Met twee uitzonderlijk lange formaties dient België als goed voorbeeld van wat er kan gebeuren als de regering een mandaat ontbeert. “De eerste formatie duurde maar liefst 541 dagen – een wereldrecord. Dat was in 2010-2011, toen veel landen na de financiële crisis forse bezuinigingen doorvoerden om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Het demissionaire kabinet in Brussel onthield zich echter van forse ingrepen, een aanpak die beter uitpakte voor de economie dan het bezuinigingsbeleid van onder meer Nederland destijds. Zo kwam de economische groei in België over 2011 een procentpunt hoger uit dan het gemiddelde van de eurozone.”

Nadelige gevolgen
In 2019-2020 was het opnieuw raak in België, met een formatie van 494 dagen. “Toen brak corona uit en was er behoefte aan krachtig overheidsingrijpen om de economie te ondersteunen. Iets dat vanwege de politieke situatie in België lastig bleek. In het tweede kwartaal van 2020 kende het land dan ook een grotere economische terugval dan de meeste andere eurolanden, waaronder Nederland.”


De omvang van de Belgische staatsschuld, zeker in vergelijking met die van Nederland, vormt ook een argument dat een trage formatie nadelige gevolgen kan hebben. “Vóór het ontstaan van de eurozone kende België een heel hoge staatsschuld”, aldus Knaap. “Die is daarna dankzij ingrijpen van opeenvolgende Belgische regeringen fors teruggebracht. In 2010-2011 steeg die echter weer, zelfs tot meer dan 100 procent van het bbp. Sindsdien is de situatie niet echt verbeterd. Het helpt dus als er een regering is die dat constant in de gaten kan houden.”


Mandaat

Al met al ziet Knaap toch liever een kabinet dat te allen tijde kan ingrijpen. “Af en toe het stuur loslaten is niet zo gek, maar als er een bocht komt wil je wel kunnen bijsturen. De situatie in België aan het begin van de coronacrisis toont dat wel aan. Een land kan ook geen vier jaar zonder missionaire regering.” Ook Nederland heeft een geschiedenis van lange formaties, stipt Knaap nog aan. “Daar zijn we niet per se slechter van geworden, maar daarbij speelt geluk dus ook een rol. En daar kun je niet te veel op rekenen. Daarbij komt nog dat politici zich niet alleen op de waan van de dag moeten richten – de urgente zaken in de Eisenhower matrix – maar juist ook op zaken die nu misschien niet belangrijk lijken, maar dat op de lange termijn wel zijn. En daarvoor zijn politici met een mandaat nodig.”