“Ik werk al 23 jaar bij APG, maar iedere dag is anders”

Gepubliceerd op: 3 november 2023

Wie zíjn die mensen die er bewust voor kiezen in de pensioensector te gaan werken? Wat doen ze daar de hele dag voor jouw pensioen? En wat vinden ze leuk aan hun werk? We nemen je mee achter de schermen van Wesley Verouden, Procurement Officer bij APG. “Zolang ik het leuk vind, en APG het ook leuk vindt dat ik kom, blijf ik.”


We zijn bij APG goed in het verzinnen van moeilijke functienamen, maar bij die van jou kan ik mij alles voorstellen. Je houdt je vooral bezig met de inkoop. Of heb ik dat mis?

“Je zit er niet ver naast. Als Procurement Officer met aandachtsgebied Marketing en Communicatie ondersteun ik de business bij onder meer het afsluiten van contracten met externe leveranciers. Leuk en superafwisselend. Dat is, denk ik, ook de reden dat ik al 23 jaar voor APG werk. Ik heb altijd de neiging om dat uit te leggen. Zo van; waarom ben ik al zo lang voor dezelfde werkgever actief? Dat zie je namelijk niet veel meer. Maar de inkooptrajecten die ik doe, zijn steeds verschillend. Met iedere keer andere collega’s waarmee ik samenwerk, andere diensten die moeten worden ingekocht en andere contactpersonen bij de dienstverleners. Dus ik zit dan wel bij dezelfde werkgever, maar iedere dag is anders. Bovendien heb ik mij kunnen ontwikkelen. Ik heb opleidingen gevolgd, gewisseld tussen afdelingen, andere functies gehad; APG maakt het allemaal mogelijk. Dat helpt ook. Zolang ik het leuk vind, en APG het ook leuk vindt dat ik kom, blijf ik dan ook. Nu ik dit zeg, realiseer ik mij dat ik het toch weer aan het verdedigen ben waarom ik al 23 jaar voor APG werk.”

 

Er zitten dus geen nadelen aan het jarenlang werken voor dezelfde werkgever?

“De voordelen wegen zwaarder, maar natuurlijk zijn er ook kleine minpuntjes. Welke? Nou, veel mensen weten je te vinden, dus ook voor zaken die niet op je bordje thuishoren. Ik help ze dan, of help ze in ieder geval op weg. Tuurlijk, ik laat niemand aan z’n lot over. Dat zit niet in mijn karakter. Ik ben sociaal en een verbinder, iets dat ook goed past bij APG.”

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit voor jou?

“Divers. Er vindt bijvoorbeeld veel afstemming plaats met de diverse expertises binnen APG. Immers, aan het contracteren van externe partijen gaat een heel proces vooraf. Hierbij is geregeld contact nodig met opdrachtgevers, juristen, contractmanagers, privacy- en security officers. Ik heb een regierol in het inkoopproces, maar zeg er altijd meteen bij dat het teamwerk is. Omdat de afdeling Marketing & Propositie deelnemersgericht handelt, en veel diensten voor de pensioenfondsen uitvoert, hebben we vaak met deelnemersdata te maken. Bij die trajecten ligt het zwaartepunt dan ook met name op het borgen van de risico’s. Aan de hand van risicoanalyses toetsen we de externe partijen en stellen we eisen op waaraan ze moeten voldoen.”

Ik heb een regierol in het inkoopproces, maar zeg er altijd meteen bij dat het teamwerk is

Wordt dat laatste nu belangrijker, met de komst van het vernieuwde pensioenstelsel?

“Ja, absoluut. Onze klanten, de pensioenfondsen, stellen daar ook steeds meer vragen over. Dat betekent ook dat we bijvoorbeeld de afspraken met leveranciers aanscherpen en het inkoopproces heel transparant laten verlopen. We zijn niet aanbestedingsplichtig, maar we willen wel duidelijk zijn in de keuzes die we maken en waaraan we het geld uitgeven. Maar dat geldt niet alleen voor ons, het vernieuwde stelsel heeft impact op de hele organisatie. Bij veranderingen binnen complexe materie, zoals pensioenen, die impact hebben op de deelnemer is het in mijn ogen belangrijk om daar zo simpel en transparant mogelijk over te communiceren. Door de kennis en betrokkenheid van de collega’s heb ik er alle vertrouwen in dat we deelnemers maximaal kunnen meenemen in de veranderingen.”


Je zei het zelf al, pensioenen zijn een complexe materie. Heb jij een opleiding in deze richting gedaan?

“Niet specifiek. Bij APG krijg je alle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Dat heb ik met ondersteuning van de afdeling People & Change dan ook gedaan. Na de heao rolde ik, na een aantal inkoopopleidingen, de inkoopfunctie in. Destijds kreeg ik de kans om voor zes weken bij de afdeling logistieke zaken binnen de facilitaire dienst van ABP te werken. Die zes weken zijn dus 23 jaar geworden.”


Hoe reageren mensen als je vertelt wat voor werk je doet?

“Pensioenen en inkoop; dat kan men meestal niet rijmen. Ze vragen zich dan af wat ik inkoop. Immers, de meesten denken hierbij aan producten, terwijl het overwegend diensten zijn die ik inkoop. Denk aan het contracteren van partijen die APG onder meer helpen bij marktonderzoek, marketing en/of communicatie, fotografie, innovatietrajecten, vertaaldiensten, jaarverslagen en consultancy-opdrachten. Al met al diverse aandachtsgebieden met stuk voor stuk belangrijke stakeholders. Dat motiveert enorm; door goed te luisteren, de behoefte te snappen en de samenwerkingen pragmatisch aan te pakken sluiten wij als afdeling contracten af met externe partijen. Contracten die APG steeds een stukje verder helpen bij het bereiken van de doelstellingen.”


Je hebt een drukke baan. Wat doe je in je spaarzame vrije tijd?

“De sportieve focus ligt op de voorbereiding van de marathon van New York. De afgelopen maanden ging daar veel vrije tijd aan op. Zondag zullen we zien of dat niet voor niets is geweest. Ik hoop na een tocht van ruim 42 kilometer met een lach de finish in Central Park (Manhattan, red.) te bereiken. Bij terugkomst wachten werkgerelateerd weer de nodige uitdagingen, maar die zijn er altijd wel in het inkoopvak. Dat maakt het ook leuk.”