“Hoe ver stijgt de energieprijs nog?”

Gepubliceerd op: 1 oktober 2021

Actuele kwesties op het gebied van economie, (verantwoord) beleggen, pensioen en inkomen: iedere week geeft een expert van APG een helder antwoord op de vraag van de week. Deze keer: aandelenbelegger Martijn Olthof, over de explosief gestegen prijzen van gas en stroom. “De lage prijsniveaus van vlak voor- en tijdens de coronaperiode hoeven we niet meer te verwachten.”

 

De huidige prijs voor gas en de daarmee samenhangende elektriciteitsprijs bevinden zich op een recordhoogte. Aardgas werd in 2021 meer dan drie keer zo duur. Nu de gasproductie in Groningen is teruggeschroefd, zijn we in Nederland kwetsbaarder geworden voor dergelijke uitschieters.  Waar eindigt die stijging van de energieprijs? Volgens Martijn Olthof, bij APG verantwoordelijk voor de aandelenbeleggingen in de energiesector, vormen de huidige prijzen voor gas en elektriciteit waarschijnlijk een extreme piek. Die kan op korte termijn nóg verder naar boven uitschieten, bijvoorbeeld als Poetin en de EU het niet eens worden over de Russische gaspijplijn Nord Stream 2. Maar daarna valt de energieprijs terug, verwacht Olthof. Op de lage prijzen van 2020 hoeven we echter niet meer te rekenen.

 

De dit jaar sterk opgelopen gasprijs heeft vier oorzaken, zegt Olthof. De eerste: de relatief koude winter en lente, die we achter de rug hebben. “Daardoor is met name in Azië de vraag naar gas sterk gestegen en als gevolg daarvan is er veel vloeibaar aardgas – LNG – naar dat werelddeel gegaan. Omdat de winter en de lente ook in Europa koud waren, heeft dat de prijs van gas opgestuwd.”


Ook het tijdelijk lagere aanbod van aardgas uit Noorwegen – groot onderhoud aan een aantal gasvelden bracht productie-onderbrekingen met zich mee –  heeft een opwaarts effect op de gasprijs gehad. Olthof: “Zeker nu de gasproductie in Groningen is teruggeschroefd, is Noorwegen de belangrijkste gasleverancier binnen Europa zelf. Door het haperen van de productie heeft Noorwegen minder gas geleverd dan gebruikelijk.” De derde oorzaak van de gasprijsexplosie in 2021 was het economisch herstel, waardoor de vraag naar gas weer opveerde.

 

Kraan dichtdraaien

En dan is er nog een geopolitieke factor. Olthof: “De door Rusland geleverde hoeveelheid aardgas is nu even groot als een jaar geleden. Maar toen was de vraag door de lockdowns ongebruikelijk laag en bedroeg de prijs minder dan een vijfde van de huidige prijs. Dat Rusland de grotere aardgasbehoefte in Europa niet heeft beantwoord met het leveren van meer gas, heeft duidelijk een stuwend effect gehad op de prijs. De meeste mensen denken dat Poetin dat doet om bij de EU goedkeuring af te dwingen voor de Nord Stream 2 pijplijn. Hiermee wil Rusland meer aardgas rechtstreeks naar Duitsland transporteren. Momenteel vloeit gas al door de Nord Stream 1 pijplijn rechtstreeks maar ook veel via Oekraïne. Maar voor ingebruikname van Nordstream 2 is er dus wel nog groen licht nodig.” . De vraag is echter wel of er, zelfs met ingebruikname van Nord Stream 2, snel meer gas vanuit Rusland zal komen. Rusland vult namelijk eerst zijn eigen opslag voorraden weer aan.

 

De prijs van elektriciteit wordt mede bepaald door de prijs van gas. Maar voor de prijsvorming van stroom spelen er nóg twee effecten mee, legt Olthof uit. “Ten eerste was er relatief weinig wind dit jaar, waardoor het aanbod van windenergie ongebruikelijk laag was. Maar ook de hoge CO2-prijs heeft bijgedragen aan de stijging van de elektriciteitsprijs. De opwekking van elektriciteit wordt immers duurder als het uitstoten van CO2 prijziger wordt.”

 

Heikele winter

Tot zover het verleden. Wat kunnen we verwachten van de nabije toekomst, als het om de energieprijs gaat? Olthof: “Het ziet ernaar uit dat de huidige prijzen van gas en elektriciteit uitschieters zijn, met duidelijk aanwijsbare oorzaken. Een aantal daarvan zal een kleinere of geen rol meer gaan spelen. De onderbroken productie in Noorwegen wordt weer op gang gebracht en het aanbod van windenergie veert weer op. En ook Nord Stream 2 zal op een gegeven moment groen licht krijgen, waardoor de capaciteit vanuit Rusland met 55 miljard kubieke meter per jaar stijgt. Het zal wat tijd kosten om de geslonken gasvoorraden weer aan te vullen. Maar door deze ontwikkelingen dalen de energieprijzen wel weer, ook al zie ik de hoge CO2-prijs eerder toenemen dan afnemen in de toekomst en zal ook de energievraag voorlopig op peil blijven. De lage niveaus die we van vlak voor-  en tijdens de coronaperiode kennen, hoeven we echter niet meer te verwachten. En als we een strenge winter krijgen zonder deal met Poetin, kunnen de prijzen van gas en elektriciteit tussentijds nog verder naar boven uitschieten. Voor veel Europese landen maar het Verenigd Koninkrijk in het bijzonder zou het dan nog wel eens een heikele winter kunnen worden.”