Gerard van Olphen nieuwe bestuursvoorzitter APG

Gepubliceerd op: 27 januari 2016

De raad van commissarissen (RvC) van APG Groep N.V. deelt mee dat Gerard van Olphen per medio maart 2016 wordt aangesteld als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van APG Groep N.V. (APG).

 

In deze rol zal hij verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten van APG, dat in opdracht van een aantal grote pensioenfondsen de pensioenregelingen voor 4,5 miljoen mensen in Nederland uitvoert. De benoeming van Gerard van Olphen geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouders en door de aandeelhouders van APG.

 

Gerard van Olphen (1962) vervulde in de afgelopen 25 jaar diverse bestuurs- en managementfuncties in de financiële sector. In 2002 werd hij benoemd tot Chief Finance & Risk Officer bij Achmea, waar hij in 2008 ook als vicevoorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld. In 2013 werd Gerard Van Olphen door het Ministerie van Financiën gevraagd om voorzitter van de raad van bestuur van SNS Reaal te worden. Hij voltooide succesvol de herstructurering van dat bedrijf. Zijn laatste functie was voorzitter van de raad van bestuur van Vivat verzekeringen, tot september 2015.

 

Bart Le Blanc, voorzitter RvC van APG: "APG haalt met Gerard van Olphen een uiterst deskundige en ervaren bestuurder binnen. Gerard zal samen met zijn collega’s van de raad van bestuur leiding geven aan APG in de komende jaren, waarin mogelijk vergaande veranderingen zullen optreden in het pensioenstelsel. Dit zal nieuwe eisen stellen aan de aard van de dienstverlening van APG en de kwaliteit van de pensioenuitvoering. Met zijn uitgebreide ervaring in de financiële wereld zal Gerard daarbij van grote waarde zijn voor APG, onze klanten en hun deelnemers. Wij heten Gerard van harte welkom en vertrouwen op een inspirerende samenwerking.”

 

Beloning

APG beoogt een goed salaris te bieden, teneinde kwalitatief sterke bestuurders aan te kunnen trekken. Om dit salarisniveau te bepalen, geldt niet uitsluitend de beloning in de financiële dienstverlening als maatstaf, maar de beloning in een bredere, zorgvuldig samengestelde, referentiegroep van sectoren, waarbij ook organisaties uit de semipublieke dienstverlening significant meewegen. De nieuwe bestuursvoorzitter zal een vast salaris en een pensioenbijdrage ontvangen, maar geen variabele beloning of bonus. Het bruto salaris zal € 500.000 bedragen; de pensioenbijdrage zal € 66.000 bedragen. Ten opzichte van het salarisniveau van de voorganger is sprake van een daling met circa 10%.