Europees classificatie­systeem stimuleert duurzame landbouw

Gepubliceerd op: 17 september 2020

De onlangs geïntroduceerde EU-taxonomie voor duurzame activiteiten versnelt de ontwikkeling naar duurzame landbouw, zegt Jos Lemmens, Senior Portfoliomanager bij APG Asset Management. “Gezien de internationale oriëntatie van Europese investeerders en bedrijven, zal het initiatief van de EU wereldwijd gevolgen hebben.”


Wat is de EU-taxonomie?

“De EU-taxonomie is een classificatiesysteem dat bedrijven en investeerders helpt om een weg te vinden naar een duurzame, CO2-arme en grondstoffen-efficiënte economie. De taxonomie bestaat uit een gedetailleerde lijst van bedrijfsactiviteiten die als ‘groen’ worden beschouwd. Daarmee stimuleert het de financiële sector om het voortouw te nemen in het streven naar een groenere en schonere toekomst. Het classificatiesysteem - dat onlangs is goedgekeurd door het Europees Parlement - geldt voor alle beleggingscategorieën, inclusief landbouwgrond.”


Waarom is de EU-taxonomie voor jou als belegger relevant?

“Voor ons als langetermijnbelegger is het belangrijk dat landbouwgrond waarin we investeren wordt beheerd met het oog op de toekomst. Om een voorbeeld te geven: een grondbeheerder kan op korte termijn misschien hoge gewasopbrengsten behalen. Maar als dit leidt tot uitputting van de bodem, is dat eenvoudigweg niet duurzaam. Maar hoe meet je of landbouwgrond duurzaam wordt beheerd? De EU-taxonomie biedt een routekaart om de effecten van duurzaam landbeheer te kunnen meten. Dat is wel een uitdaging, want er zijn in de landbouw grote verschillen in systemen, gewassen en regio’s. Daarom bevat de taxonomie ook een lijst met best practices - of ‘essentiële beheerpraktijken’. Toch moet het kwantificeren van de effecten ons uiteindelijke doel zijn.”


Kun je een voorbeeld geven van zo’n best practice?

“Het is bekend dat het gebruik van kunstmest fors bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en de afname van de biodiversiteit. Dankzij precisielandbouw kunnen boeren heel nauwkeurig kunstmest inzetten en overmatig gebruik van deze chemicaliën voorkomen. Oplossingen kunnen ook vrij eenvoudig zijn. Bodemerosie kan bijvoorbeeld aanzienlijk worden verminderd door de aanplant van heggen en bodembedekkers. En als tractoren en andere landbouwmachines steeds hetzelfde spoor gebruiken, in plaats van kriskras over het land te rijden, draagt dat bij aan een gezonde bodem.”


Hoe werkt de EU-taxonomie?

“De EU-taxonomie heeft zes milieudoelstellingen. Twee daarvan - het beperken van en het aanpassen aan klimaatverandering - zijn al voldoende uitgewerkt om in de praktijk toe te passen. De andere doelstellingen (verantwoord landgebruik en het beschermen van water en maritieme hulpbronnen; de overgang naar een circulaire economie; het voorkomen en bestrijden van vervuiling; en biodiversiteit) moeten in 2021 tot hetzelfde niveau zijn ontwikkeld. Volgens de taxonomie is een belegging ‘groen’ als deze substantieel bijdraagt aan tenminste één van de doelstellingen én geen noemenswaardige schade toebrengt aan de andere doelstellingen.”


Wat verwacht je dat er nu gaat gebeuren?

“Hoewel nog niet alle doelstellingen volledig zijn ontwikkeld, verwacht ik dat veel van de best practices die bijdragen aan het beperken van klimaatverandering ook zullen bijdragen aan de andere doelstellingen. Met andere woorden: praktijken die zorgen voor minder CO2-uitstoot, zijn waarschijnlijk ook gunstig voor bijvoorbeeld biodiversiteit. We zijn enthousiast over de impuls die de EU-taxonomie geeft aan de beweging voor duurzame landbouw. Gezien de internationale oriëntatie van Europese investeerders en bedrijven, zal het initiatief van de EU wereldwijd gevolgen hebben.”


Wat doet APG op dit gebied?

“APG is bezig met het ontwikkelen van eigen richtlijnen voor ‘Natural Capital Stewardship’ voor investeringen in landbouwgrond. Hiermee kunnen we zicht houden op de duurzame prestaties van onze beleggingen en geven we grondbeheerders inzicht in hoe we die beoordelen. We werken met zowel negatieve vereisten (‘dit moet je niet doen’), gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen, als positieve richtlijnen (‘we willen dat je dit doet’), gebaseerd op de EU-taxonomie. Hoewel we begrijpen dat de EU-taxonomie ‘werk in uitvoering’ is, verwachten we begin volgend jaar een proefversie van onze richtlijnen klaar te hebben. Die willen we dan gaan testen op een groot aantal van onze beleggingen.”


Lees voor een uitgebreide analyse van de EU-taxonomie en de toepassing daarvan in de landbouw deze blog van Dr. Christine Negra (Versant Vison), Tanja Havemann (Clarmondial) en Jos Lemmens (APG).