Diversiteit: veel potentie in Europa

Gepubliceerd op: 7 juli 2016

Na de kwantitatieve analyses van European Women on Boards in april 2016 is in juli een kwalitatief onderzoek naar genderdiversiteit binnen directies gepubliceerd. Namens APG geeft David Shammai zijn visie op dit onderwerp.

 

Belangrijkste bevindingen

  1. Zowel Europese ondernemingen als beleggers zijn er steeds meer van overtuigd dat een divers samengesteld bestuur waarde toevoegt aan de onderneming.
  2. Er zijn steeds meer bewijzen dat genderdiversiteit binnen het ondernemingsbestuur concurrentievoordeel kan opleveren.
  3. Naast het invoeren van best practices om de algehele genderdiversiteit binnen het bestuur te verbeteren, richten veel Europese ondernemingen hun focus op het ontwikkelen van een leiderschapspijplijn voor vrouwen.
  4. Voor een groeiend aantal mainstream institutionele beleggers vormt genderdiversiteit binnen de directie een signaal op het gebied van bestuurs- en beheerkwaliteit.
  5. Beleggers geven aan dat de focus op genderdiversiteit heeft bijgedragen aan een hogere standaard voor professionaliteit doordat de nominatiecommissie wordt gestimuleerd de behoeften van de directie aan een evenwicht tussen vaardigheden en ervaring uitgebreider mee te wegen.

Diversiteit in geïntegreerde engagement en strategieën voor actief aandeelhouderschap van APG Asset Management

Bij APG Asset Management in Nederland komt de benadering van genderdiversiteit hoofdzakelijk tot uitdrukking in de engagementactiviteiten, waarbij de nadruk ligt op zowel maatschappelijke als governance-overwegingen. Genderdiversiteit binnen een raad van bestuur wordt gezien als een van de belangrijkste vormen van diversiteit. Engagement met de ondernemingen in portefeuille wordt vaak door de portefeuillebeheerders gezamenlijk uitgevoerd, samen met het team voor verantwoord beleggen en governance, dat diverse ESG-criteria gebruikt om input te leveren. Diversiteit binnen een organisatie is een maatschappelijke kwestie die de legitimiteit van de onderneming op de lange termijn ondersteunt en is daarmee een duurzaamheidskwestie.

 

David Shammai, Senior Corporate Governance Specialist van APG, onderstreept het op de juiste manier bewerkstelligen van verandering, dat een afweging van diverse prioriteiten omvat. In de context van genderdiversiteit binnen Europese directies ziet APG een groeiend aantal gevallen waarin de noodzaak vrouwelijke directeuren aan te stellen heeft geresulteerd in de nominatie van directeuren met te veel bestuursfuncties. "Hierdoor komen aandeelhouders in de zeer onprettige positie dat zij in feite een keuze moeten maken tussen een gebrek aan diversiteit of overbezette directieleden die niet voldoende tijd hebben om hun bestuurstaken goed uit te voeren. Wij denken dat dit niet goed is voor de effectiviteit van het bestuur en waarschijnlijk ook niet voor geloofwaardige diversiteit." APG verwacht dat ondernemingen in deze gevallen hun keuze van bestuurskandidaten verder zullen verbreden. "Voor sommige ondernemingen bijvoorbeeld, waar taal wordt gezien als een drempel voor een diversere bestuursselectie, is het misschien zinvol om niet-staatsburgers als bestuursleden te hebben, zelfs wanneer de landstaal niet hun moedertaal is maar zij deze wel vloeiend spreken."