Bijdrage APG aan Netspar-onderzoek over wonen, zorg en pensioen

Gepubliceerd op: 1 februari 2016

Het thema wonen, zorg en pensioen staat hoog op de agenda van de SER en verschillende ministeries. Het is ook onderwerp binnen de brede maatschappelijke pensioendialoog. Vanuit het uitgangspunt financiële planning van het individuele huishouden deed de Netspar-projectgroep 'Wonen, Zorg en Pensioen’ onderzoek naar betere afstemming van de drie domeinen.

 

Routekaart integrale benadering

Het kabinet is daarbij voorstander van een combinatie van meer maatwerk en keuzemogelijkheden, om beter aan te sluiten op de kenmerken en voorkeuren van deelnemers. Vanuit het uitgangspunt financiële planning van het individuele huishouden deed de Netsparprojectgroep 'Wonen, Zorg en Pensioen’ onderzoek naar betere afstemming van de drie domeinen. Daarover verscheen begin februari 2016 'De routekaart naar een meer integrale benadering van wonen, zorg en pensioen'.

 

Grote impact

De verbinding tussen wonen, zorg en pensioen kan, door de grote impact die het heeft op de financiële levensplanning, voor veel mensen relevant zijn, of ze nu pensioen opbouwen, een eigen woning hebben of behoefte hebben aan extra (ouderen)zorg. Wonen neemt in de verbinding met pensioen een andere plek in dan zorg. Wonen kent net als pensioen een rol bij vermogensvorming/sparen, terwijl zorg meer een verzekeringskarakter heeft. Niettemin zijn er relevante verbindingen tussen zorg met pensioen en wonen, denk aan langer thuis wonen door ouderen of de inzet van een eenmalige pensioenuitkering voor een specifieke niet-verzekerde zorgbehoefte. Het rapport beschrijft de trends, de knelpunten en oplossingsrichtingen.