APG zet in op verdere groei van groene obligaties

Gepubliceerd op: 21 mei 2019

APG ziet de uitgifte van de eerste groene Nederlandse staatsobligatie als een indicatie dat de markt voor groene obligaties steeds volwassener wordt. Als toonaangevende, verantwoorde langetermijnbelegger, ondersteunen we initiatieven voor vergroting en verbreding van het aanbod van groene obligaties.

 

APG maakte vandaag bekend dat het bijna € 250 miljoen belegt in de eerste groene Nederlandse staatsobligatie. Met deze belegging dragen we bij aan het realiseren van de ambities van onze pensioenfondsklanten op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen, in het bijzonder de ambitie van ABP en bpfBOUW voor een verdubbeling van hun beleggingen in de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen in 2020.

 

Drie focusgebieden
Onze inzet voor de verdere ontwikkeling van de markt voor groene, sociale en duurzame obligaties (‘green bonds’) richt zich op het vergroten van het aanbod, het bewaken van de kwaliteit en het aangaan van een dialoog met bedrijven, instanties en overheden, verduidelijkt Oscar Jansen, senior portfolio manager Credits. “We kijken hoe we meer kunnen beleggen in groene obligaties zonder concessies te doen op risico en rendement.”

Tegelijkertijd met de uitgave van de Nederlandse staatsobligatie publiceerde APG de Guidelines for Green, Social and Sustainable Bonds. Jansen: “Het is belangrijk dat wij duidelijk onze verwachtingen overbrengen op bedrijven, instanties en overheden die overwegen groene obligaties uit te geven. Daar vragen zij ook om. Dat kan zorgen bij hen over de mogelijke reactie van de markt wegnemen en daarmee bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de markt voor groene obligaties.”

 

Groene staatsobligaties
Steeds meer landen geven groene staatsobligaties uit en ook dat biedt mogelijkheden om de beleggingen verder uit te breiden. Onlangs organiseerde APG samen met de Wereldbank een workshop in Washington DC over dit onderwerp. We gaan met overheden in gesprek over onze verwachtingen, de voortgang op het gebied van de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen en de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs, en de potentiële rol van groene obligaties bij de financiering.
Onlangs organiseerde APG samen met de Wereldbank een workshop In Washington DC over dit onderwerp.

 

Grote belegger in groene obligaties
APG is wereldwijd een van de grootste beleggers in groene obligaties. Eind 2018 hadden we ruim € 6,8 miljard belegd in groene, sociale en duurzame obligaties namens onze pensioenfondsklanten ABP, bpfBOUW, SPW en PPF. We nemen deel aan het Climate Bonds Initiative en ondersteunen actief initiatieven om de markt verder te ontwikkelen. Ook hebben we bijgedragen aan het voorstel voor een Europese standaard, en delen we onze kennis en ervaring met bureaus over de manier waarop zij groene obligaties beoordelen.

De vraag van beleggers naar groene obligaties blijft onverminderd groot. In de Verenigde Staten wordt de groei van de markt belemmerd door beperkt aanbod in vergelijking met Europa. In maart organiseerde APG voor de tweede keer een ronde-tafel met institutionele beleggers en banken in New York over uitdagingen en mogelijke oplossingen voor de verdere ontwikkeling van de markt. Deze keer was er speciale aandacht voor de voedingssector.

Zie ook: ‘Growing the US corporate green and social bond market – Findings & Recommendation'