APG stelt ambitieuze klimaatdoelen voor 2030

Gepubliceerd op: 22 december 2022

Nieuwe stap op onze weg naar een ‘Net Zero’ portefeuille 

APG heeft vandaag haar Klimaatactieplan gepubliceerd zoals is afgesproken in het Commitment van de Financiële Sector aan het Nederlandse Klimaatakkoord. Hierin staan onze klimaatdoelen voor 2030 op weg naar een ‘Net Zero’ beleggingsportefeuille in 2050.

In 2030 willen we de absolute CO2-voetafdruk van onze beursgenoteerde aandelen- en obligatieportefeuille met 50 procent hebben verminderd ten opzichte van 2019. Ook passen we strikte klimaatcriteria toe om te bepalen in welke bedrijven we kunnen beleggen en geven we duidelijk aan wat we van bedrijven verwachten, onder andere via engagement (dialoog met bedrijven) en het uitoefenen van ons stemrecht.  

APG heeft zich gecommitteerd aan de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ⁰C. We streven daarom naar een Net Zero (netto nul uitstoot) portefeuille in 2050 of eerder. Het Klimaatactieplan beschrijft onze doelen en ambities voor 2030 op weg naar 'Net Zero'. Dit omvat het verminderen van de CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille en het investeren in klimaatoplossingen namens onze klanten.

Het Nederlandse Klimaatakkoord beoogt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in lijn met de doelstelling van Parijs. In het Commitment van de Financiële Sector heeft APG zich vrijwillig gecommitteerd aan het Nederlandse Klimaatakkoord. De deelnemende partijen hebben beloofd de CO2-voetafdruk van hun relevante beleggingen te meten en in 2022 klimaatactieplannen bekend te maken, inclusief doelstellingen voor 2030 om de klimaatimpact van hun beleggingen te verminderen.

Onze aanpak richt zich op het meten van de CO2-voetafdruk van onze beleggingen, het verminderen van de CO2-voetafdruk van de portefeuille naar ‘Net Zero’ in 2050 of eerder en het namens onze klanten beleggen in oplossingen die bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.