APG spoort Amerikaanse bedrijven aan: geef meer groene obligaties uit

Gepubliceerd op: 18 december 2018

De vraag van beleggers naar groene obligaties blijft onverminderd groot, maar in de Verenigde Staten (VS) wordt de groei van de markt belemmerd door beperkt aanbod. Uitdagingen voor verdere ontwikkeling van de Amerikaanse markt: de concentratie van ‘green bonds’ in slechts enkele sectoren, de onzekerheid bij bedrijven over de eisen die aan zulke obligaties worden gesteld, en de geringe omvang van veel uitgiftes van groene obligaties.

 

APG bereikte vorige maand de mijlpaal van $ 1 miljard in groene, sociale en duurzame (‘groene’) obligaties in de Amerikaanse obligatieportefeuille. Bijna twee derde daarvan is uitgegeven door bedrijven. ‘Hieruit blijkt dat onze inspanningen om het aanbod te vergroten vruchten afwerpen’, zegt Ann-Marie Griffith, Managing Director US Credits portfolio. ‘Maar er moet nog meer gebeuren. Samen met onze partners en andere grote beleggers maken we ons sterk voor een breder aanbod van Amerikaanse groene bedrijfsobligaties.’

APG organiseerde eerder dit jaar een ronde-tafel met twintig institutionele beleggers en banken in de VS. Op basis daarvan ziet APG de volgende oplossingsrichtingen:

 

Communiceer de voordelen

Amerikaanse bedrijven nemen een afwachtende houding aan als het gaat om het uitgeven van green bonds. Dat komt onder andere omdat het beeld bestaat dat de eisen van potentiele beleggers aan groene obligaties de uitgifte daarvan ingewikkeld maken. De positieve impact op de reputatie van het bedrijf en andere voordelen worden vaak niet goed gecommuniceerd. Investeerders moeten benadrukken dat het aantrekken van een diverse groep beleggers voordelen heeft voor het bedrijf. Ook kan worden gewezen op succesvolle green bonds uitgegeven door lokale overheden en semi-overheidsinstellingen, zoals hypotheekbedrijf Fannie Mae.
 

Stel je op als klankbord

Onduidelijkheid over wat een ‘groene obligatie’ nou precies is, wordt vaak gezien als een obstakel. Toch is er veel vooruitgang geboekt bij het omschrijven en indelen van groene beleggingen. APG heeft daarvoor een methode ontwikkeld (Taxonomy on Sustainable Development Investments (SDIs)). Bedrijven kunnen dat raamwerk gebruiken bij het ontwikkelen van obligaties en andere financiële producten die voldoen aan de eisen van investeerders. Daarnaast kunnen APG en andere grote beleggers een klankbord zijn om nog voor uitgifte van een obligatie met een bedrijf in gesprek te gaan, feedback te geven op hun plannen en duidelijk te maken wat zij van een groene obligatie verwachten.
 

Voeg projecten samen

Voor de aanschaf van green bonds gelden dezelfde eisen wat betreft rendement, risico en kosten als bij ‘gewone’ obligaties. Vaak is de uitgifte van een groene obligatie te klein om vanuit het oogpunt van risicobeheersing aantrekkelijk te zijn voor institutionele beleggers. Bedrijven zouden kunnen nagaan op welke manier ze groene en sociale projecten kunnen samenvoegen in

Verantwoord beleggen leidt tot meer rendement en een betere beheersing van de risico’s in de beleggingsportefeuille. Tegelijkertijd kunnen we hiermee namens onze klanten en hun deelnemers bijdragen aan een duurzame wereld. Beleggen in groene obligaties helpt onze klanten bij het realiseren van hun ambities; met name de ambitie van APB en bpfBOUW om hun investeringen in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te verdubbelen in 2020. Eind 2017 had APG wereldwijd bijna € 4,5 miljard belegd in groene obligaties en sindsdien is dat verder toegenomen.

Als een toonaangevende, verantwoorde langetermijnbelegger, pleit APG voor verantwoorde en duurzame groei van de markt voor green bonds. We nemen deel aan het Climate Bonds Initiative en dragen actief bij aan initiatieven om omvang en transparantie van de markt te vergroten.