APG investeert in Chinees zorgvastgoed

Gepubliceerd op: 15 november 2021

APG begint samen met CBC Group, de grootste zorginvesteerder van Azië, een platform voor zorgvastgoed in de Chinese markt. Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar zorg, onder meer door vergrijzing, investeert CBC Healthcare Infrastructure Platform (CBC HIP) in zorgvastgoed zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en medische onderzoeks- en productiefaciliteiten.

 

De Chinese uitgaven aan gezondheidszorg verdubbelen naar verwachting tot ruim 1.700 miljard euro tegen 2026. Het is dan ook een lucratieve groeimarkt, waarbij vastgoed een essentiële rol speelt, menen APG en CBC Group. “De zorguitgaven in China per hoofd van de bevolking lopen op dit moment nog achter bij die in andere ontwikkelde economieën,” aldus Dominic Doran, Director Private Real Estate Asia Pacific. “Verwacht wordt dat niet alleen de overheid meer geld in gezondheidszorg zal steken, maar ook de gemiddelde Chinees, omdat die meer te besteden krijgt. Dat is een langetermijntrend, en aangezien APG een langetermijninvesteerder is, sluiten investeringen in zorgvastgoed mooi aan bij onze strategie.”


Aantrekkelijk
Belangrijk is ook dat de Chinese overheid de regels voor onderzoek, testen en productie van medicijnen recent gelijk heeft getrokken met wat internationaal gangbaar is. Daardoor is het voor investeerders aantrekkelijk geworden te investeren in Chinees onderzoek naar medische toepassingen. Mede om die reden heeft het partnerschap tussen CBC Group en APG het bedrijf China Life Science Infrastructure Venture (CLSIV) opgericht, het eerste concrete resultaat van het platform. CLSIV wist in een eerste ronde ruim 430 miljoen euro aan investeringen op te halen. Doel is om uiteindelijk tot een bedrag van zo’n 1,3 miljard euro te komen. “Medische doorbraken die voortkomen uit onderzoek in onze faciliteiten kunnen wereldwijd van belang zijn en dat is positief voor het rendement van CLSIV,” zegt Doran.

CLSIV richt zich in China op de ontwikkeling van toekomstbestendige faciliteiten voor de zogenoemde life sciences (biomedische wetenschappen). Deze sector is nu nog vooral groot in het westen, waar bekende spelers als Pfizer en GlaxoSmithKline hun thuisbasis hebben. “Het is moeilijk om nu een vergelijkbaar Chinees bedrijf te noemen. Maar we verwachten dat binnen afzienbare tijd in China ondernemingen zullen ontstaan die even bekend worden als de grote westerse farmaceuten”, meent Doran. Ook omdat het belang van life sciences verder zal toenemen. “Door de vergrijzing, maar ook doordat veel mensen extra zorg nodig hebben vanwege een ongezonde levensstijl. En door corona is alles wat met vaccins en medisch onderzoek te maken heeft nog belangrijker geworden.”


Strategisch

De Chinese overheid beschouwt life sciences dan ook als een strategisch belangrijke sector. Beijing stelt daarom graag grond beschikbaar aan partijen die daarop biomedische faciliteiten willen ontwikkelen. Veel grond die CLSIV zal kopen, zal daarom van de Chinese overheid komen. De onderneming heeft al 1 miljoen vierkante meter (zo’n 140 voetbalvelden) aan grond in Shanghai gekocht. In de toekomst wil het land aankopen en medische faciliteiten ontwikkelen in andere Chinese metropolen als Beijing en Wuhan. Mogelijk breidt het platform CBC HIP later uit buiten China en zelfs mogelijk buiten Azië, al zal dat laatste lastig zijn, erkent Doran. “Een aantal jaar geleden probeerden grote Amerikaanse biomedische bedrijven voet aan de grond in Azië te krijgen, maar dat bleek moeilijk. Ik verwacht dat het voor Aziatische bedrijven ook moeilijk zal zijn marktaandeel in Amerika en Europa te veroveren.”


Om voet aan de grond te krijgen op de net geopende Chinese zorgmarkt is de samenwerking van APG met CBC Group belangrijk. De Aziatische investeerder geldt als een belangrijke speler in China en is ervaren in de samenwerking met medische wetenschappers en ondernemers. “Met CLSIV hebben we voor zover bekend het eerste investeringsvehikel dat zich begeeft op de Chinese zorgmarkt,” stelt Doran. “Partijen die vastgoed nodig hebben, zullen ons daarom zeker weten te vinden. En voor het platform is het uiteraard positief als marktleider te worden gezien op het gebied van grond en faciliteiten voor biomedisch onderzoek.”


Lees hier het persbericht.