APG breidt beleggingen in corona-obligaties uit tot 350 miljoen

Gepubliceerd op: 22 april 2020

APG heeft recent haar beleggingen in Covid-19 obligaties uitgebreid tot bijna € 350 miljoen. De opbrengst van deze 'corona-obligaties’ wordt onder meer gebruikt voor de financiering van noodmaatregelen voor de gezondheidszorg en financiële ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf in Europa en de rest van de wereld.

 

Bestrijding van de pandemie én de gevolgen

 

Recent nam APG – namens ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG – deel aan de uitgifte van corona obligaties door de Wereldbank (IBRD; € 211 miljoen). Uitgifte van deze obligatie draagt bij aan een noodpakket van € 13 miljard voor ondersteuning van middeninkomens landen die getroffen zijn door de corona-pandemie. Met de opbrengst wordt onder andere de uitbreiding van de testcapaciteit, training van medisch personeel en de aankoop van beschermingsmiddelen gefinancierd.

APG kocht onlangs ook corona obligaties uitgegeven door de Inter-American Development Bank (IADB; € 14 miljoen) en de United Services Automobile Association (USAA; € 32 miljoen), een organisatie die Amerikaans defensiepersoneel betaalbare verzekeringen en bankdiensten biedt. De opbrengst wordt onder andere gebruikt voor steun aan militairen en hun gezinnen die in financiële problemen zijn geraakt, bijvoorbeeld door verzekeringspremies kwijt te schelden of rentebetalingen op de hypotheek op te schorten.

 

Noodmaatregelen

 

Op 31 maart gaf de Nordic Investment Bank als eerste een obligatie uit waarvan de opbrengst specifiek was bedoeld voor bestrijding van de Covid-19 pandemie en de gevolgen daarvan. Andere instanties volgden al snel, zoals de ontwikkelingsbank van de Raad van Europa en de Europese investeringsbank. De opbrengst wordt onder andere gebruikt voor het opschalen van de gezondheidszorg, steun aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en een tijdelijke verhoging van de uitgaven aan sociale zekerheid.

 Alle genoemde obligaties worden uitgegeven door gerenommeerde instellingen die zijn beoordeeld met een AA of AAA-rating. Het kredietrisico van AAA-obligaties is vergelijkbaar met dat op Nederlandse staatsobligaties. De rente is iets hoger dan die op vergelijkbare obligaties.

 

Verantwoordelijke belegger

 

Het is goed dat instellingen speciale corona-obligaties uitgeven, zegt Oscar Jansen, vastrentende waarden specialist bij APG Asset Management. “De maatschappelijke en economische impact van het virus is enorm en er is veel geld nodig om de crisis te bestrijden. Als verantwoord belegger willen we hierin een actieve rol spelen.”

 APG is een van ’s werelds grootste beleggers in groene obligaties. Dit zijn obligaties uitgegeven door bedrijven of (semi-)overheden om groen, sociale of duurzame projecten te financieren. Eind 2019 hadden we ruim € 9 miljard belegd in groene, duurzame en sociale obligaties. Deze beleggingen dragen bij aan de ambities van onze klanten op het gebied van duurzaam beleggen, met name de doelstellingen van ABP (20% van het vermogen belegd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen eind 2025) en bpfBOUW (€12 miljard eind 2020).