APG belangrijke belegger in eerste SDG-obligatie

Gepubliceerd op: 7 oktober 2019

APG heeft belegd in een bijzondere obligatie, uitgegeven door het Italiaanse energiebedrijf Enel. APG doet dit namens zijn pensioenfondsklanten ABP, bpfBOUW en SPW. De Enel-obligatie is de allereerste die rechtstreeks verband houdt met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Enel heeft investeerders beloofd dat 55% van zijn elektriciteitsopwekkingscapaciteit eind 2021 hernieuwbaar zal zijn. Voldoet het bedrijf niet aan deze verplichting, dan ontvangen beleggers 0,25% extra rente op hun obligaties.

 

Als het grootste elektriciteitsbedrijf in Italië en een van de grootste ter wereld, is Enel een belangrijke ontwikkelaar van hernieuwbare energiebronnen. De energiecentrales van het bedrijf bevinden zich over de hele wereld.

 

Primeur
Met de nieuwe obligatie gaat Enel een stap verder dan groene of duurzaamheidsobligaties. De opbrengsten van deze laatste worden gebruikt om groene of sociale projecten te financieren. Maar een obligatie die rechtstreeks verband houdt met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties, was er nog niet – en die heeft Enel nu uitgegeven. Met deze doelstellingen - in totaal 17 – willen de VN een betere en duurzamere toekomst voor iedereen realiseren en grote wereldwijde uitdagingen aanpakken, zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Enel heeft investeerders beloofd dat 55% van zijn elektriciteitsopwekkingscapaciteit eind 2021 hernieuwbaar zal zijn. Dit draagt ??bij aan SDG 7: betaalbare en schone energie. Als Enel niet aan deze verplichting kan voldoen, ontvangen beleggers 0,25% extra rente op hun obligaties. Op 30 juni 2019 was 46% van de capaciteit van Enel geclassificeerd als hernieuwbaar.

 

Driemaal overschreven
De deelname van APG werd goed ontvangen door het bedrijf en de banken die betrokken waren bij de marketing van de deal.  Ze waren op zoek naar een anchor investor, dat wil zeggen een belegger die als eerste mag inschrijven op een nieuwe obligatie of aandeel om het vertrouwen van andere potentiele beleggers te vergroten.  Hoewel de deal bijna driemaal werd overschreven, ontving APG de volledige toewijzing van USD 50 miljoen Dit onderstreept de positie van APG in de markt als toonaangevende verantwoordelijke belegger, maar ook  zijn langdurige relatie met Enel.

De deal toont ook de actieve rol van APG op de markt voor duurzame financiering. In het afgelopen jaar was het credit-team (verantwoordelijk voor obligatiebeleggingen) van APG voortdurend in gesprek met de betrokken partijen over de structuur van de transactie. APG was een van de beleggers waarmee Enel wilde bespreken welke specifieke kenmerken van een SDG-gekoppelde obligatie APG en andere beleggers zouden ondersteunen.

 

Signaal
In de toekomst hoopt Enel dat meer van zijn obligaties dit soort SDG-verplichtingen zullen bevatten, wellicht ook verbonden aan andere SDG’s. Op deze manier geeft het bedrijf een signaal af aan de beleggersgemeenschap dat het duurzaam  opereert en zich serieus inzet voor de SDG's. Ook is dit initiatief een aansporing voor andere bedrijven om zelf met vergelijkbare obligaties te komen.