ABP zet zich in voor een Nederland zonder schuldzorgen

Gepubliceerd op: 27 juli 2021

ABP gaat samenwerken met de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Dit initiatief heeft als doel om Nederlanders preventief uit de schulden te houden. Ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft moeite om maandelijks de rekeningen te betalen. Uiteraard kunnen de deelnemers van pensioenfondsen daar ook mee te maken krijgen. Door, samen met NSR, proactief en vroegtijdig hulp te bieden, hoopt ABP dat deelnemers die mogelijk in de financiële problemen zitten weer grip op hun financiën krijgen.

 

Volgens NSR heeft ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland moeite om maandelijks de eindjes aan elkaar te knopen. De problemen ontstaan vaak door belangrijke veranderingen in iemands levens, zoals een scheiding of ziekte. De financiële problemen veroorzaken bij veel mensen schaamte en stress. Bovendien blijken mensen moeite te hebben om een oplossing te vinden, want het  schuldhulplandschap is omvangrijk en onoverzichtelijk.

ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool: “ABP wil haar deelnemers helpen bij het maken van bewuste keuzes voor het inkomen voor nu, straks en later. We willen dat ze grip hebben op hun eigen situatie. Het voorkomen of aanpakken van financiële schulden maakt daar onderdeel van uit. Ik ben daarom blij met de samenwerking met  NSR. Dat past goed bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ABP heeft.”

 

In de praktijk
ABP laat de uitvoering van het pensioen over aan pensioenuitvoeringsorganisatie APG. De medewerkers van deze klantenservice zijn inmiddels getraind om signalen die duiden op mogelijke betalingsproblemen in een vroeg stadium te herkennen. Mocht de betreffende pensioendeelnemer daarvoor open staan, dan biedt APG, in dit geval namens ABP, hulp aan. Deze hulp bestaat uit het meedenken in oplossingen en welke instanties daar bij kunnen helpen.

Francine van Dierendonck, lid raad van bestuur APG: Als pensioenuitvoerder helpen we mensen graag zo goed mogelijk met financiële vraagstukken rondom pensioen. Vaak hebben we contact met deelnemers op voor hen emotionele en ingrijpende momenten in hun leven, zoals kinderen krijgen, trouwen, scheiden of veranderen van baan. Bij al die gebeurtenissen is het belangrijk dat (geld)zaken goed geregeld blijven en worden. Soms lukt dat echter niet of weet je niet goed hoe dat moet. APG is zich ervan bewust dat iedereen in financiële problemen kan geraken. Daarom willen we vanuit betrokkenheid ABP deelnemers helpen en juist doorverwijzen.”

Nederland financieel gezond houden, werkt volgens NSR vooral als mensen met geldzorgen in een eerder stadium opgespoord kunnen worden en hulp kunnen krijgen. Die hulp moet bovendien eenvoudiger te vinden zijn door verschillende particuliere en overheidsinstanties samen te laten werken.