Profiel

 

J. (José) Meijer

 

José Meijer (1955) is lid van de raad van commissarissen van APG Groep N.V. sinds 5 september 2020.

 

José Meijer heeft in de afgelopen veertig jaar diverse (bestuurs)functies vervuld bij vakbond FNV, de overheid, in de verslavingszorg en de pensioensector. Van 2013 tot juni 2020 was ze vicevoorzitter van pensioenfonds ABP. José Meijer studeerde organisatiesociologie en -kunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

 

Nevenfuncties

  • Lid van het bestuur van de Pensioenfederatie - 
    Sinds april 2020 is ze waarnemend voorzitter van de Pensioenfederatie
  • Lid van het pensioenteam van FNV